onsdag 29 september 2010

Predikstolen i Torrlösa Kyrka


Arbetet fortsätter och innebär en omfattande konsolidering av den angripna eken.Det rör sig om angrepp av envis trägnagare. Lister som sitter dåligt måste konsolideras och sedan skruvas på plats med nya skruvar. Från ovansidan säkras de stående sköldarna genom att nya skruvar dras ner i överliggaren. På så vis hindas den lösa skölden att falla framåt. 

lördag 25 september 2010

Mosaikflytt i Halmstad Sporthall


Roligt tycker vi att Laholms Tidning skriver om arbetet med att flytta mosaikerna från Halmstad Sporthall. Läs mer på www.laholmstidning.se

Tillsammans med konservator Johan Dahl i Dalarna har vi i september utarbetat ett system för att skyddsinklistra mosaiker av Sven Jonsson, Halmstadgruppen. Mosaikerna befinner sig i Hamlstad Sporthall som byggdes 1955 och som nu ska rivas. Mosaikerna skall flyttas till den Nya Arenan i Halmstad. Inför denna flytt har mosaikerna skyddats från framsidan för att sedan kunna sågas ut och lyftas ut genom taket.

Följ den spännande fortsättningen!Renoveringen på Hipp uppmärksammad i Sydsvenskan

Artikel i Sydsvenskan om renoveringen av Hippodromen

lördag 18 september 2010

Hur man konserverar ett kulturarv

Konservering
En stor del av kulturarvet består av föremål och byggnader från olika tider. Gemensamt för dem alla är att de måste brukas och bevaras varsamt om de ska kunna upplevas av kommande generationer. Ibland måste de också konserveras.

Konservering görs för att fördröja nedbrytningsprocessen och för att förhindra nya skador. Konservering kommer av latinets "conse´rvo" som betyder att bevara eller att vidmakthålla. Konservering innebär alltid en bedömning från fall till fall, där konservatorn nogsamt väljer vilken metod som skall användas. Målet är att göra så små ingrepp som möjligt för att originalet inte skall förvanskas.  I vissa fall behövs andra former av åtgärder, till exempel restaurering, renovering och komplettering beroende på föremålets funktion.Säkring av gammal stuckaturdekoration i taket på Hippodromens Restaurang i Malmö.


Konservatorer är specialiserade inom olika materialkategorier som till exempel textil, måleri, sten, fotografier, papper, metall eller plaster. Materialkunskap är grundläggande för en konservator. De olika materialen bryts ned på olika sätt och kräver olika åtgärder. För att kunna bedöma vad, varför och hur en åtgärd ska göras, krävs kunskaper i naturvetenskap, teknik och kulturhistoria.Räddning av Torrlösa predikstol

Detalj från predikstolen. 
Torrlösa Kyrka strax utanför Svalöv har en samling fantastiska inventarier.
Orgelfasaden är en av de äldsta som finns bevarade i Sverige. Den har försetts med porträttmålningar på Christian IV och hovkompositören Buxtehude.
Kyrkans predikstol är skuren i ek av Jacob Kemberg (+ 1641).
För närvarande pågår konserveringen av samtliga inventarier i kyrkan.
Arbetet med baldakinen innebär en omfattande konsolidering av det orangripna träet. Lösa figurer säkras på nytt med mässingsskruvar. Hela predikstolen rengörs försiktigt så att polykromin åter framträder.


Detalj från baldakinen
Kristusfigur på baldakin

Inventarierna i Trolle Ljungbys kyrka flyttas

I Trolle Ljungby kyrka genomförs en invändig omkalkning av väggar och valv. Den lilla kyrkan har ett stort antal inventarier som kommer att befinna sig kvar på plats under arbetets gång. Dessa täcks in och kontrolleras kontinuerligt.
Mindre polykroma träskulpturer har flyttats från kyrkan för att förvaras i klimatkontrollerad miljö. Skånes Målerikonservatorer har dokumenterat samtliga föremål och framsidessäkrat känsliga skulpturer. Konservering av föremålen kommer att inledas om några månader.

Fas två inledd på Hipp
Efter ett omfattande arbete med säkring av den skadade stuckaturen i kassettaket har nu nygjutna bitar satts p plats och integrerats med det omgivande orginalet. Arbetet med att sammanfoga de olika elementen med gips har långsamt återskapat de skadade dekorationerna. I veckan som gått har så äntligen den slutgiltiga målningen av de schellackerade ytorna kunnat påbörjas. Linoljefärg utan tillsatser av lösningsmedel från Ottossons Färgmakeri i Genarp används.
Alla skruvar som fixerar gamla och nya bitar spacklas över med gips och döljs under retuscheringen.
Snart kan den mest skadade kassettens plafondmålning börja rekonstrueras. Arbetena planeras att avslutas i oktober månad.Skånes Målerikonservatorer åter i St Petri

2000 genomförde Konservatorer Sandberg AB konserveringen av Krämarekapellet och samtliga inventarier i Sankt Petri kyrka.
2010 är det dags för en omkalkning av väggar och valv. I och med detta arbete måste alla inventarier täckas in och klimatkontrolleras. De delar på predikstol, epitafier och altaruppsats som riskerar att ta skada vid en intäckning lossas försiktigt och förvaras separat.
Skånes Målerikonservatorer har avslutat kontrollen av detta arbete. Nu i vår 2011 startar uppackningen och fastsättningen av samtliga föremål.
Konservering i form av avdammning genomförs på samtliga inventarier.
Arbetet pågår under maj månad.