söndag 21 november 2010

Mosaikerna ute ur Sporthallen

Så har äntligen mosaikerna lyfts ut ur Halmstad Sporthall. Nu väntar de på att installeras i den Nya Arenan och då kommer framsidessäkringen att avlägsnas.

torsdag 18 november 2010

Nya uppdrag

I vår kommer nya spännande uppdrag. Vi är glada över att få komma att arbeta med muralmålningen på Bruksskolan i Höganäs. Halmstadkonstnären Arvid Carlsson gjorde denna målning 1921 och den är nu i behov av en översyn.
Vi har dessutom fått äran att arbeta med fantastiska inventarier från tre kyrkor på Öland.
Äventyret med Halmstads mosaiker fortsätter och dessutom kommer vi att tillsammans med konservator
Lars Sandberg att avsluta det omfattande arbetet med Kalmar Domkyrkas resterande inventarier.

Titta mer under Aktuellt!

onsdag 3 november 2010

Hippodromens tak åter helt

Efter en hel sommar och halva hösten så är nu arbetet med Restaurang Hippodromens tak färdigt.
Taket har rengjorts från smuts och samtliga ytor har setts över för att konstatera att det inte finns skador i puts och stuckatur som kan orsaka nedfall av bitar.
I det nordvästra facket fanns det omfattande skador efter en sprängladdning vars tryckvåg sprängt loss den gamla stuckaturen. Detta fack har återskapats med både gamla bitar av stuckatur och nya delar gjutna efter formar i silicon.
Mittplafonden har putsats om och sedan har mönstret som prydde detta fält målats om.
Inga fotografier har trots idogt letande uppenbarat sig över hur detta fack såg ut innan skadan skedde. Därför har ett mönster som finns ute i mittplafonden ovanför baren fotograferats av och målats upp med mindre justeringar för att få plats i facket. Vallmor är den blomman som finns i den andra facken vid fönstret, därför har detta mönster kopierats.

Mönster trycks ut på ritfilm och kalkeras sedan av på den bemålade ytan.
Tekniken är den samma som använts från början. En bottenton på schellackerad putsyta målas med linoljefärg. Mönstret målas sedan på fri hand med en mer laserande oljefärg. Till detta används konstnärsoljefärger med en mindre tillsats av dammarfernissa. 


Mosaikerna har flyttats

I förra veckan lyftes så paketen med de två mosaikerna i Halmstad Sporthall. De har nu fått sin tillfälliga vistelse i ett specialutrymmen innan de flyttas in i entrén till Halmstad Arena. Snart kommer uppgiften att avlägsna framsidessäkringen.
Så här gjorde vi den:

Ytan tvättades med etanol för att ytan skulle vara helt ren och fettfri så att limmet skulle kunna fasta ordentligt.
Eftersom ingenting skulle bilas bort från baksidan behövde det klister eller lim som ströks från framsidan vara motståndskraftigt mot vatten.
Efter olika prover beslöt vi att använda färdigblandat cellulosaklister. Detta klister har i handeln en mindre tillsats av PVA och saluförs som Tapetlim (Nordsjö). Det fungerar bra att lösa både i ljummet vatten och med en mindre tillsats av etanol.
Eftersom det var viktigt att få en film som satt dikt an till ytan för att inte orsaka glapp i fogarna använde vi ark av silkespapper.
Vår princip blev "2 av allt", dvs två lager silkespapper med överlappande skarvar, två lager med tunnare golvpapper i längre lodräta vårder och sedan två lager med juteväv för att blockera pappren.
Alla lager fick torka innan nästa påfördes.
Juteväven sattes med Vävlim (Nordsjö). Tunnare vårder klipptes och sattes först lodrätt och sedan vågrätt.
Den översta juteväven var kraftigare än den underliggande.
Problem uppstod när vårderna blev för långa och tunga. De fick klippas ner till bitar på ca 50 x 50 cm.
Till slut fixerades det hela med plyfaskivor som bultades fast undertill och ovanför själva mosaiken, så att ingen åverkan behövde göras på själva konstverket.