lördag 25 december 2010

Arbetena i Hässlunda kyrka klara!
De omfattande interiörarbetena i Hässlunda kyrka utanför Helsingborg är klara. Projektet har letts av arkitekt Mikael Forsberg, ItArk Arkitektkontor AB. När arbetet inleddes av Bröderna Nilssons Måleri AB under 2009 visade sig kyrkan ha omfattande fuktskador och dessutom hussvamp i vapenhuset! Golv och de flesta fasta inventarier fick rivas ut. Efter hårt arbete av alla inblandade entreprenörer är nu kyrkan i fantastiskt skick och mycket vacker. En stämningsfull invigningsgudstjänst hölls den 5 december ledd av kyrkoherde Lena Hervén.
Konserveringsarbeten utfördes i koret och på delar av träinventarierna av Skånes Målerikonservatorer. Det dekorativa limfärgsmåleriet från 1890 i korets valv var smutsigt och färgskiktet hade lokala spjälkningar över ytorna. Färgskiktet är nu konsoliderat och punktfäst i samband med rengöring. Den ursprungliga altartavlan från sekelskiftet 1700-1800, som togs fram i samband med konservering av den senare altarmålningen på duk från 1830-talet som satt över målningen, är just nu framme i väntan på beslut från länsstyrelsen huruvida den ska få vara exponerad eller ej. Målningen som är utförd i mager oljefärg är i mycket gott skick och harmonierar med altarskrankets färger och stil.
Två ansikten från olika tidskeden som man just nu kan beundra i Hässlunda kyrka är en framställning av Tro och Kärlek från sekelskiftet 17 -1800 (altarmålningen) och den Helige Knut från 1500-talets inledning (Lilla Harrie gruppen) som finns i en nisch i korets norra sida.
Lycka till önskas till församlingen med sin nu så fina kyrka och stort tack för gott och trevligt samarbete!måndag 20 december 2010

Artikel om Skånes Målerikonservatorer

Kul att Lunds Stifts tidning har en lång artikel om vårt arbete!
Här tas arbetet i St. Petri kyrka upp, samt renoveringen av taket på Hippodromen. Under konservator Lars Sandberg arbetade vi under ett helt år med den stora invändiga konserveringen av Allhelgonakyrkan i Lund.
Även detta kan ni läsa om i tidningen inuti nummer 5, 2010.