söndag 30 januari 2011

Färgprover på Moriskan, Folkets Park


Renoveringen av Moriskan startade under hösten 2010. Själva teatersalongen ska målas om och det orientaliska temat ska förstärkas. Med anledning av denna renovering har Malmö Stadsfastigheter velat undersöka och dokumentera den färgställning som har varit i lokalen från första början. Detta för att ingen sådan dokumentation tidigare har gjorts. Denna färgundersökning skulle också kunna vara till hjälp och ligga till grund för den kommande färgsättningen.
Moriskan ritades 1902-03 av arkitekten Aron W. Kretzinsky. Den placerades i den då relativt nya Folkets Park, den sk Möllevångsparken som i slutet av 1800-talet hade börjat att styckas av. Ägaren var Frans Suell, som hade sitt landeri här. arbetarna fick köpa marken och 1893 öppnades Folkets Park. denna fungerade som en motpol till det borgerliga Kungsparken och här höll arbetarna sina möten. 
Moriskan anlades som ett nöjespalats och förebild var Tivoli i Köpenhamn. Huset skulle vara en plats för nöje och rekreation för de som då inte kände sig välkomna i de borgerliga salongerna. 
Re:Orient är den organisation som ska driva Moriskan idag. Målet är att skapa ett kulturhus som ska bli en samtida mötesplats som förenar kultur och nöje med socialt engagemang och samhällsansvar.


Proverna som har tagits visar den orginalfärgsättning som festsalen hade när den öppnades 1903.
Genom åren har flera ommålningar gjorts, men ursprungligen har väggarna i norr varit målade med en härligt citrongul färg och pilastrarna med en kontrasterande ljusblå oljefärg.
Det nedre fältet har haft en blå strykning med röda stänk som har sammanlänkat ytorna. 
En bård i mörkare blå-svart med en övre guldkant har löpt längs med hela den norra sidan.
Takstolarnas mönster följer det ursprungliga.


Arbetet med att bestämma den nu kommande färgsättningen i lokalen har pågått under en tid och förhoppningsvis kan den dokumentation som har gjorts vara till hjälp och inspiration.
onsdag 19 januari 2011

Konservering av tak pågår i Ystad Teater
Ystads pampiga och livaktiga teater uppfördes 1893-94 och är ritad av den danske arkitekten Peter Boisen som dessutom var Ystads förste stadsarkitekt. Den renoverades under 1990-talets mitt då interiörens dekorativmålning i olja och limfärg från tiden rekonstruerades. Genom åren har det uppstått skavanker och slitage i yt- och underliggande skikt som med tiden ska åtgärdas enligt teaterns vårdprogram som upprättades under 2009. Under vecka 3 har Skånes Målerikonservatorer inlett arbetet med att fästa ned flagnande limfärgstak i de två trapphallar som leder upp mot caféet. Johanna Nessow syns i bilden till höger i färd med att lägga ned ett flagnande parti genom att injicera adhesiv under det resta färgskiktet och sedan lägga ner det med hjälp av värmespatel. Arbetet kommer att fortgå under de kommande veckorna.

torsdag 13 januari 2011

Katrinetorps Herrgård

Strax utanför Malmös stadskärna ligger en fantastisk oas vid namn Katrinetorps Herrgård. Gården ägs av Malmö Stad och är en unik miljö med sina byggnader och fantastiska trädgård och engelska park. Under flera år har Konservatorer Sandberg AB arbetat med att ta fram både tak- och väggmålningar i huvudbyggnaden från 1813. Målningarna gjordes av den berömde dekorationsmålaren Christian Laurentius Gernandth. Under många år låg dessa dolda under lager av masonitskivor och tapeter. Takmålningarna doldes av vit olje-och plastfärg. Arbetet med konserveringen och restaureringen av dessa rikt dekorerade rum har varit ett mångårigt projekt. Nu har så turen kommit till det sista vitmålade taket. Sedan tidigare har de gröna väggarna restaurerats och den djupt gröna färgen har kontrasterat kraftigt mot det vita taket. 2009 inleddes den första fasen att ta bort de vita färgskikten och försiktigt arbeta sig ned till orginalmåleriet i limfärgsteknik. Mycket av orginalmålningen fanns tyvärr inte bevarad eftersom man tvättat taket noga innan man patenterat det och strukit det med den vita oljefärgen. Men tack vare tålamod, envishet och starka axlar kom så det kraftigt skadade mönstret fram. Det visade sig vara en kupol med gröna kassetter och ett vackert mönstrat hålkäl.
Taket efter framtagningen och innan retuschering.
Konstnären har lagt stor vikt vid hur ljuset faller in från de två fönstren.
Eftersom mönstret är så skadat, håller arbetet med att retuschera i de vita störande bortfallen, på som bäst. Dag för dag växer mönstret fram.
Retuascheringen läggs på en sådan nivå att linjer förstärks och vita fläckar dämpas. Resten sköter det mänskliga ögat som automatiskt tolkar och kompletterar mönsterbilden.
Ingrid Wedberg arbetar med retuscheringen av mönstret i mittkupolen.

Skånes Målerikonservatorer ansvarar nu för arbetet med takmålningen i samråd med stadsantikvarie, beställare och Lars Sandberg.


onsdag 12 januari 2011

Herdarnas Tillbedjan i Västra Skrävlinge kyrka.

Västra Skrävlinge kyrkas vackra altarmålning Herdarnas Tillbedjan konserverades av Skånes Målerikonservatorer under november 2010. Målningen är utförd 1906 av konstnären Olle Hjortzberg (1872-1959) som gjort utsmyckningar i form av målningar och glasfönster i många kyrkor i Sverige. Målningen har ett stämningsfullt ljusdunkel och en innerlighet i uttrycket som är än mer tydligt efter konserveringen där lager av ytsmuts och mörknad fernissa avlägsnades. Målningen är infattad i kyrkans altaruppsats som ritats av arkitekten Theodor Wåhlin.
I detaljbilden av Marias ansikte med drömmande blick, syns nedtill till höger en kvadrat med mörknad ej avlägsnad fernissa. Måleritekniskt har konstnären använt oljefärgen pastost för att skapa illusoriskt skimrande effekter i glorior och stjärnans ljus från himlavalvet. Det är intressant att studera Hjortzbergs konstnärliga utveckling vid jämförelse med ett annat av hans verk i Skåne, de nästan 20 år yngre muralmålningarna i limfärg som finns i dopkapellet, Klosterkyrkan i Lund(1928)

En sektion av målningarna syns till vänster. Limfärgsmålningarna konserverades 2007 av Konservatorer Sandberg AB. Uttrycket är här mer stramt monumentalt och förknippat med 20-talets ornamentala klassicism. Gemensamt för de båda verken är det innerliga samspelet mellan människorna och motivens väl sammanhållna komposition. Det finns mycket sevärd konst i Skånes kyrkor!