torsdag 24 februari 2011

Kalmar Domkyrka Etapp 2

Konservatorer Sandberg AB arbetar fortsatt i Kalmar Domkyrka med konserveringsarbeten.
Nu är arbetet med förgyllningarna på orgelfasaden från 1800-talet igång.
Rengöring och konsolidering av förgyllningar och grunderingsskikt görs.
Fortsatt kommer vissa delar att förgyllas med bladguld.
Den gamla förgyllningen är varierande slagmetall och polimentförgyllning med äkta bladguld.
En omfattande renovering gjordes 1914 och då målades och förgylldes vissa delar om.
 Bitvis är skadorna omfattande.

Vissa detaljer har målats över vid tidigare renovering.
Efter provskrapningar har det visat sig att exempelvis alla pärllister har varit förgyllda med slagmetall.
Dessa har nu förgyllts på nytt med slagmetall som strukits med schellack.
Arbetet beräknas pågå under mars månad.

torsdag 10 februari 2011

Källstorps Kyrka


Källstorps nya kyrka togs i bruk 1860. Då hade planeringen pågått sedan C.G. Brunius presenterade sin första ritning 1855. Baron von Nolcken på det intilliggande Jordeberga gods stod som en av initiativtagarna till projektet.
I   samband   med   jordskalvet   den   16   december   2008   uppstod   skador   i   kyrkorummets   putsade   och   dekorationsmålade   valv.

Med anledning av dessa skador har nu en konservering av gördelbågar och sköldbågar genomförts, där strukturen har konsoliderats för att säkra hållfastheten.