söndag 27 mars 2011

Skurups kyrka

Skånes målerikonservatorer har under mars inlett arbetet med åtgärdsprogram för Skurups kyrka. I kyrkan finns ett vackert bildprogram i kor och absid utfört av Snårestadgruppen 1325-50 och fragment av ett senare skikt målat av Lilla Harriegruppen under tidigt 1500-tal. Merparten av det senare skikten har tagits ned och finns på Lunds Historiska Museum idag. I kor och absid har prover på puts och kalkskikt tagits för att få information om skiktens beskaffenhet. I målningarna finns gulaktiga missfärgningar som troligen beror på konserverings-skador där kalk/kasein blandning använts för att fästa lös sittande puts. Prov för analys av missfärgningarna har tagits för att säkerställa om de orsakats av kasein. Arbetet med åtgärds-programmet pågår under våren för målningarna som uppvisar komplexa konserveringstekniska frågor.

torsdag 24 mars 2011

Nanokalkseminarium i Tyskland

Konservering är ett yrke under ständig utveckling. Nya kunskaper om material och metoder framkommer och leder till omprövningar. De eventuella brister eller otillräckligheter som traditionellt använda material kan ha leder till att forskning pågår om nya material som kan komplettera de gamla eller ersätta dem. Kemisk forskning har under de senaste åren introducerat en ny teknik inom konservering, nanoteknik. Det pågår intensiv forskning på området runt om i världen.
22 mars var vi på ett Seminarium i Freiberg, Tyskland, där denna relativt nya teknik presenterades och demonstrerades.
Ingenjörbyrån Ibz-Freiberg har sedan några år tillbaka utvecklat produkter för stenkonservering och putsade ytor.
Nanokalk löst i olika koncentrationer och typer av alkohol med olika konsoliderande förmåga förevisades.
Vår ambition är att kunna testa och använda nanokalkteknik i framtida projekt.
Vi följer med spänning utvecklingen inom detta område och ser fram emot ett möte med Professor Piero Baglioni i Florens i maj, för vidare diskussioner.
För den intresserade kan information hämtas från www.ibz-freiberg.de

onsdag 16 mars 2011

Glasmosaikerna på plats i Arenan

Arbetet med avlägsnandet av framsidessäkringen på Sven Jonsons
mosaiker (1956-57) från Halmstad gamla Sporthall, har pågått i tre dagar. Väven har fuktats och dragits ner och sedan har de underliggande pappersskikten strukits upprepade gånger med vatten och sedan dragits bort. Mindre skador har uppstått vid kanterna, men tack vare skyddsklistringen har mosaikbitarna blockerats av pappret och kunnat limmas tillbaka. Läs mer i Hallandsposten!