onsdag 25 maj 2011

Nanokalk använt i Bruksskolan, Höganäs.


I Bruksskolan i Höganäs bibliotek finns en monumental väggmålning från 1921 av Arvid Carlson(1895-1962), Kunskapens träd. Skånes målerikonservatorer har haft förmånen att konservera väggmålningen under april och maj månad. Arvid Carlson var verksam i Falkenberg och Halmstad och är en konstnär som gärna refererar till äldre perioder i konsthistorien, även om hans egen stil är mycket distinkt. Han var med och bildade Halmstadringen 1934 - en konstnärssammanslutning vid sidan av den mer kända Halmstadgruppen. Väggmålningen i Bruksskolan är upplagd som en äkta fresk, där kalkäkta torrpigment löses i vatten och målas på den fuktiga kalkputsen. När den karbonatiseras uppnås en extremt hållbar målning där målningen är en integrerad del av kalkputsen. Väggmålningen hade främst nedtill allvarliga släpp i den yttersta kalkputsen från underlaget som bestod av en betongputs. Kalkputsen var i de nedre partierna smulig och försvagad. Det fanns slag och skrapskador som orsakat att putsen släppt lokalt. För att regenerera kalkputsen i dessa partier injicerades CaLoSil, nanokalk där kalknanopartiklar (kalciumhydroxid)finns i en lösning med etanol. CaLoSil, tränger in i den skadade strukturen där kalciumhydroxiden ombildas till kalciumkarbonat(kalksten) genom reaktion med koldioxid vilket är en naturlig process. Kalkbruket stärks på detta sätt naturligt med hjälp av kalk och främmande material som med tiden kan orsaka problem i materialen tillförs inte. Bilden till vänster visar skadat område som injicerats med CaLoSil som syns som mörkare områden i målningen. CaLoSil injicerades i omgångar med 24 timmars uppehåll för att materialet ska hinna karbonatiseras. Resultatet var mycket bra, kalkputsen stabiliserades och målningen på putsen kunde räddas!

söndag 15 maj 2011

Trolle Ljungby kyrka återinvigd.

Den 24 april återinvigdes Trolle Ljungby kyrka i Fjälkinge efter en renovering av kyrkans inre. Skånes Målerikonservatorer har förvarat de lösa inventarierna och konserverat en del av dem, ett arbete som slutfördes under april månad då inventarierna transporterades tillbaka till kyrkan inför invigningen.De inventarier som krävt åtgärder var sju 1600-tals skulpturer och kyrkans triumfkrucifix från 1200-talet. De sju skulpturerna är skildringar av dygderna och ovan syns Caritas, Kärleken som håller ett barn i famnen, Sex av skulpturerna har ett sekundärt måleriskikt i olja på kredering. Färgskiktet var lokalt spjälkat och flagor riskerade att fortsätta att falla av. Därför fick skulpturerna säkerhetsfästas inför transporten från kyrkan. Skulpturerna var även svårt ytsmutsiga och hade missfärgningar. Eftersom krederings och färgskikt var mycket känsliga fick åtgärderna utföras med stor försiktighet. Efter konserveringsåtgärder monterades skulpturerna återigen upp på sina platser i kyrkans norra del. På bilden till vänster syns Fortitudo, Caritas och Sapienta tillbaka efter en tid på Citadellet i Landskrona.


Krucifixet fick efter rengöring och säkring av lösa delar en ny placering i kyrkan efter att ha hängt i dopkapellets söderfönster. Placeringen på långhusets östra vägg medger, förutom att platsen är mer lämplig vad gäller ljus och värme, att krucifixet kommer visuellt mer till sin rätt och kan betraktas utan infallande motljus. Trolle Ljungby kyrka är väl värt ett besök på grund av alla sina fantastiska inventarier och nu ännu vackrare kyrka efter renoveringen. Skånes Målerikonservatorer tackar för gott samarbete med alla inblandade!