torsdag 30 juni 2011

Persnäs kyrka 30 juni


Konserveringsprojektet på Öland har under vecka 26 pågått i Persnäs kyrka där fasta inventarier som predikstol och baldakin samt kyrkans triumfkrucifix åtgärdats. Triumfkrucifixet från 1400-talets slut är drygt 4 meter högt och ställning monterades på plats runt krucifixet för att undvika det slitage som en nedtagning skulle innebära. Kristusfiguren hade på corpus och huvud allvarligt spjälkat färg och krederingsskikt som har fästs ner och ytorna har varsamt rengjorts.
Under veckan har vi haft ett fantastiskt sommarväder och har passat på att bland annat ha picknicklunch i Källa hamn och igen besöka Källa gamla kyrka!

torsdag 16 juni 2011

Böda Kyrka

Besök i Källa Gamla kyrka

Den 7 juni påbörjades arbetet med konserveringen av inventarierna i Böda Kyrka på nordöstra Öland.
I vackert sommarlandskap pågår nu för fullt bl.a arbetet med altaruppsatsen. Konservatorer på plats är Ingrid Wedberg, Hanna Eriksson, Johanna Nessow och konservatorassistent Matilda Brönmark.

Rengöring av altarmålning med Triammoniumcitrat
Arbetet pågår i juni och juli månad.
Högby och Persnäs står på tur.

Följ sommaräventyret på Öland!
Arbete med träpannå till Böda kyrka

fredag 3 juni 2011

Möte med Professor Piero Baglioni, Florens

Avdelningen för kemi och CSGI vid Florens Universitet har sedan första hälften av 1990-talet bedrivit betydande forskning inom området Nanopartiklar. Man har utvecklat ett betydande samarbete med konservatorer runt om i världen för att få fram nya konserveringsmetoder, såsom konsolidering och rengöring av olika materialgrupper. I många länder har konsolidering av muralt måleri, såsom fresker, utförts med hjälp av olika polymerer som penslats på ytan eller t.om injicerats in i strukturen. Dessa ämnen har ansetts som stabila. Man har ansett att de inte har interagerat med orginalstrukturen.
Med åren har det visat sig att dessa hydrofoba ämnen har påverkat den hydrofila kalkputsen och därmed skapat problem. Salter har blockerats och  nedbrytningsprocessen har eskalerat i stället för att bromsas.
Professor Piero Baglioni har tillsammans med andra kemister utvecklat system med Nanopartiklar för att få bort sådana ytbehandlingar med skadliga polymerer såsom Paraloid B72 och Mowilith DM5. Dessa microemulsioner kan svälla polymererna, som sedan kan transporteras bort från ytan.
Avdelningen för kemi och CSGI har även framarbetat Nanokalkpartiklar som kan konsolidera en nedbruten kalkstruktur. På så sätt kan kalkmålningar som riskerar att förloras för framtiden räddas och konsolideras.
Nya bindningar skapas och strukturen kan regenereras.

Den 26 maj hade Hanna Eriksson ett möte med Professor Baglioni och medarbetare på CSGI för att tala om användandet av Nanopartiklar inom konservering av kalkmålningar.
Vi diskuterade problematiken med kaseinfläckar som är ett vanligt förekommande problem i våra kyrkor och Professor Baglioni berättade om sitt arbete tillsammans med konservatorer i Sverige i Vendels kyrka.
En rundvandring i de olika laboratorierna visade hur forskningen pågår.
Bl.a i publikationerna New Methodologies for the Conservation of Cultural Heritage: Micellar Solutions, Microemulsions and Hydroxide Nanoparticles, utgiven av CSGI, University of Florence och New Frontiers in Materials Science for Art Conservation: Responsive Gels and Beyond, redogörs för institutionens forskning.
Vi ser fram emot ytterligare kontakter med CSGI och följer med spänning deras fortsatta projekt. Nästa besök i Sverige gör Professor Baglioni till hösten i samband med Wasa-jubileet.
Tack för trevligt samtal och hjärtligt bemötande!
Vi ringraziamo!