söndag 11 september 2011

Väggmålning av Gert Kaffa i Kristianstad


Väggmålningen är från 1958 och tidstypisk i sin stil med stark påverkan från popkonsten. Färgerna är klara och konstnären har använt olika tekniker där han målat ömsom pastost och tunt och ristat in motivet i några fält. Motivet har stark lokal förankring liksom Gert Kaffa själv som föddes i Kristianstad 1934 och var verksam i regionen under hela sitt konstnärsliv. Han avled 2009. Målningen är mycket uppskattad av de boende där flera hyresgäster har bott i huset sen det byggdes och minns när Kaffa utförde målningen!
Målningen är utförd i olja på en kritgrund. Färgskiktet flagnar i mycket stor omfattning från underlaget. Skånes målerikonservatorer arbetar på uppdrag av AB Kristianstadbyggen för att rädda målningen genom att fästa ned färgskiktet. Skador där färgskiktet helt förloras och den vita kritgrunden/underliggande puts syns kommer att retuscheras/rekonstrueras så att målningen återfår sin visuella helhet. Skadebilden har troligen orsakats av en kombination av att oljan i kritgrunden sugits in i putsen som därmed förlorat sin plasticitet och att värmekällan tidigare bestod av en värmefläkt, placerad mitt emot målningen, som påskyndat en uttorkning av skikten med bristande adhesion mot underlaget. När oljefärgsskiktet oxiderat och torkat krymper det och spänningarna i skiktet gör att det slits loss och i några områden har skiktet slitit med kritgrunderingen och exponerat betongputsen under. Arbetet beräknas färdigställas under vecka 38.
På bildens nedre del syns ett område som fästs ned med Lascaux Adhesive Medium med hjälp av värmespatel för att säkra och jämna ut det spjälkande färgsskiktet. Det övre partiet är obehandlat.

tisdag 6 september 2011

Åtgärdsprogram för Skurups kyrka


Åtgärdsprogrammet för Skurups kyrka är sammanställt och resultaten av analyserna redovisas i den konserveringstekniska förundersökningen. Analyser vad gäller de missfärgningar som finns över målningarna i kor och absid har visat att dessa består främst av olika oljor och endast i liten grad av kasein. En mikroemulsion har tagits fram av italienska CSGI under ledning av Professor Baglioni för att lösa missfärgningen. Institutionen har specialiserat sig på användandet av nanopartiklar för rengöring och avlägsnandet av svårlösta naturliga och syntetiska ämnen på kalkmålerier bland annat. Mikroemulsionen hade god effekt på missfärgningarna. Ytrengöringsprov, som syns på bilden ovan, visade att väggar och valv är täckta med ett mörkt smutsskikt bestående av damm och sot. Den framtida konserveringen kommer efter rengöring och avlägsnandet av missfärgningarna att ge målningarna en visuell helhet som idag störs av de mörkt gula områdena och framhäva deras estetiska kvaliteter avsevärt. Arbetet med åtgärdsprogrammet har varit mycket intressant och givande med tanke på de olika konserveringstekniska problem som presenterats förutom målningarnas skönhet.

måndag 5 september 2011

St Petri kyrka i Malmö återinvigd den 14 augusti.

Efter ett omfattande renoveringsarbete som pågått under ett år återinvigdes kyrkan den 14 augusti. Kyrkans vackra inventarier har under sommaren rengjorts och fått en översyn av Skånes Målerikonservatorer. Inventarierna skyddsinpackades av Skånes Målerikonservatorer under sommaren 2010 och togs försiktigt fram för inspektion och lätt rengöring. Löstagbara delar från epitafier och altaruppsats monterades åter på sina platser. Inventarierna konserverades av målerikonservator Lars Sandberg AB under 90-talet och är i gott skick.
I projektet deltog Hanna Eriksson, Johanna Nessow, Ingrid Wedberg och Kajsa Rudling som är Masterstudent vid konservatorsprogrammet i Göteborg.
På bilden syns Kajsa avlägsna löst liggande damm på altaruppsatsen med en mjuk pensel.