onsdag 26 oktober 2011

Klosterkyrkan i Ystad

Kul att Ystad Allehanda skriver om vårt pågående arbete med kalkmålningarna i Klosterkyrkan.
Läs mer i:
Ystad Allehanda

onsdag 19 oktober 2011

Klosterkyrkan i Ystad


Tillsammans med Konservatorer Sandberg AB arbetar vi just nu med konserveringen av kalkmålningarna i Klosterkyrkan i Ystad. 
Målningarna i långhuset har smutsats kraftigt sedan 1970-talet och de rengörs nu försiktigt med Gomma Pane. Tidigare har vi konserverat målningarna i absid och sidoskepp under Lars Sandbergs ledning.

Saltutfällningar skapar partiellt problem nertill på väggarna och avsaltning måste göras innan vidare åtgärder.
Valvkappornas dekorationer är bitvis hårt retuscherade och rengöringen av dessa ytor måste ske extra varsamt.


Klostrets historia börjar 1267, då den äldsta delen, kyrkans mittskepp, grundlades.
Sedan tillkom undan för undan olika delar, och på 1400-talet stod det fyrlängade klostret klart.
Målningarna som finns kvar härstammar troligen från detta århundrade.
Klostret var helgat åt Franciscus och munkarna kallades gråbröder, därav begreppet Gråbrödraklostret.
 
I samband med reformationen på 1530-talet kördes munkarna ut ur Klostret. Samtidigt revs den norra och västra längan, endast grundstenarna finns kvar idag.
Byggnaderna användes därefter som hospital, ett sjuk- och fattighus.