fredag 13 januari 2012

Katrinetorps Landeri

Katrinetorps Landeri började byggas av Samuel Johan Björkman i slutet på 1700- talet till hans fru Anna Chatarina Bager.
Huvudbyggnaden stod färdig 1813 och då kunde de dåvarande ägarna Anette och Erland Bager flytta in. Dekorationsmålaren Christian Laurentius Gernandth, född 1765, anlitades för att utföra målningsarbetena i salarna och skapa den rätta empirstilen, med förlagor i de kungliga salongerna.
Målningen i limfärg i Katarinasalen innan åtgärder.

Sedan 1997 har de olika rummen restaurerats, rekonstruerats och konserverats under ledning av konservator Lars Sandberg, Konservatorer Sandberg AB. Allt med ekonomiskt stöd från Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

En gång om året ses samtliga salar över och de eventuella mindre skador som har uppstått under året åtgärdas.

Just nu håller Skånes Målerikonservatorer på med den årliga översynen av ytorna och arbetet är klart till den 20 januari då verksamheten drar igång igen på allvar för året.

Målningen efter retuschering av vattenskadorna i färgskiktet.

tisdag 10 januari 2012

Gott Nytt 2012!

Tack alla för de glada julhälsningarna som vi har fått!

Under december månad åkte Hanna till Houston i USA och träffade där Jill Whitten och Robert Proctor, som tillsammans äger den välrenomerade firman Whitten&Proctor Fine Art Conservation.
Jill Whitten är en av de konservatorer som har arbetat fram de numera mycket använda konserveringsfärgerna Gamblin Colours.
Dessa färger är ljuståliga och förändras inte med tiden, vilket kan vara fallet med de naturhartsbaserade retuscheringsfärgerna som också används inom konservering.

Robert Proctor är specialiserad på att svetsa revor i dukar och båda två håller workshops och föreläser både i USA och utomlands.
Mötet var mycket inspirerande och givande och gav en inblick i hur konservatorer arbetar på andra sidan Atlanten, både med rengöringsmetoder och retuscheringstekniker.
Konserveringsstudion arbetar åt många uppdragsgivare, bl.a museerna i Houston.
Det blev också givande besök på Museum of Modern Art och Museum of Contemporary Art i Houston.

To Jill and Robert - Thank you so much for a pleasant visit!

Mosaikmålningar i Malmö


På Norra Vallgatan i Malmö ligger ett imponerande och vackert hus som ritats av arkitekterna Alfred Arwidius och Fredrik Sundbärg under tidigt 1900-tal. Byggnaden stod färdig 1904. Byggherre var Brand och Lifförsäkringsbolaget aktiebolaget Skåne - det var försäkringsbolag och banker som byggde de pampigaste palatsen under denna period. Byggnaden förvaltas idag av Fastighets AB Trianon. Trapphallen som finns innanför de stora portarna är rikt utsmyckad med målningar i fyra rundbågar infattade mellan knippen av kalkstenspilastrar. Målningarna är utförda på puts med en spackelgrund som bemålats med oljefärg på guldbotten. För att ge intryck av mosaik har ytan slutligen målats med mörka linjer för att imitiera mosaikstycken. Symboler för byggheren finns invävt i det dekorativa måleriet och Malmös stadsvapen, gripen, som är Sveriges äldsta och gavs till staden av Erik av Pommern finns med centralt i två av målningarna. Det välvda taket i entrén är målat i brutet vitt med skira stänglar och blommor, även dessa i olja.
Målningskiktet i bågarna släpper från spackelgrunden lokalt och omfattande partier har förlorats och fler riskerar att falla av. Spackelgrund på puts ställer ofta till problem eftersom oljan i spackelgrunden med tiden dras in i putsen och förlorar sin elasticitet. Ytskiktet där oljefärgen oxiderat och hårdnat kan lokalt förlora sin vidhäftning mot underlaget. Till vänster syns det resta måleriskiktet som i stora flagor släppt från spackelgrunden. Här syns även tydligt mosaik- måleriet som målats på målningarna!
Under december 2011 och januari 2012 konserveras och restaureras målningarna. Alla ytor rengörs och färgskiktet fästs med det akrylbaserade adhesivet Lascaux Adhesive Medium som penslas på och flagorna läggs ned med hjälp av värmespatel. För att ge målningarna ett enhetligt intryck kommer skadorna att retuscheras för att smälta in i omgivande områden och återge entrén sitt ståtliga utseende.
Utöver konservering av målningarna kommer även kalkstensdetaljerna i hallen som är hårt smutsade efter mer än ett sekels intensiv trafik strax utanför portarna att rengöras. Provytor med Arte Mundit har visat att denna typ av rengöring ger god effekt.
Hanna Eriksson fäster ner det flagnande färgskiktet med värmespatel.