onsdag 21 mars 2012

Barkåkra kyrka

Foto från HD 120321, Felix Karlsson.
Renoveringen av kyrkan och konserveringen av dess målning fortsätter. Arbetet har uppmärksammats av
Helsingborgs Dagblad

Artikel i Båstad Lokaltidningen

Hanna Eriksson från Skånes målerikonservatorer arbetar med att måla fasaden som har hämtas från en nedlagd kyrka i Örja. Den stämmer med den fasad som fanns i kyrkan tidigare men som revs på 50-talet. Foto: Christin Andersson
Foto Christin Andersson
Arbetet med Torekovs orgel har uppmärksammats i Båstad Lokaltidningen!
Läs mer här: Båstad Lokaltidningen

fredag 9 mars 2012

Historien om en orgel

Det här är historien om ett orgelbygge och en orgelfasads fantastiska resa från en kall bortglömd kyrka, via en orgelverkstad i Lund till en upphöjd plats på en annan orgelläktare vid havet.

Torekov
Fasaden till orgeln och den nya predikstolen i Torekovs kyrka ritades 1845 av arkitekten Johan Adolf Hawerman.
Vid en omfattande brand 1858 förstördes den gamla kyrkan i Torekov. Orgeln räddades i stort sett från denna brand, men skadades istället vid själva räddningsaktionen. Predikstolen brann helt upp.
En ny kyrka uppfördes på den plats där Torekovs nuvarande kyrka är belägen. Kyrkan uppfördes i nygotisk stil och stod färdig 1862.
Den gamla orgeln reparerades/ byggdes om av Jöns Lundahl och Knud Olsen och installerades med den gamla fasaden 1863.
Arkitekten Hawerman hade nu anpassat orgelfasaden till den nya kyrkans högre takhöjd.
Predikstolen nytillverkades, som en kopia av den av Hawerman ritade och förstörda. Allt kunde nu tyckas vara frid och fröjd, men 1947 blev man tvungen att stänga kyrkan pga kraftiga angrepp av husbock. Det gick så långt att under året 1951 så revs stora delar av kyrkan med all träinredning inklusive orgeln.
En ny orgel med fasad fick ritas och byggas och den togs i bruk 1956. Arkitekten till allt detta var Manne Carlman.
Tyvärr visade det sig att den nya orgeln inte var till belåtenhet och under årtionden har musiker trakterat en instrument som inte har motsvarat deras krav.

Örja
Några år efter det att den nygotiska kyrkan i Torekov står färdig 1862, 1868 uppförs Örja kyrka utanför Landskrona.
Arkitekt är Otto August Mankell. Även i denna kyrka bygger Lundahl och Olsen en orgel. Ogelfasaden har en tydlig nygotisk karaktär med grå bottenton, förgyllda hålkäl och rosa spegeldetaljer.
Torekovs kyrka blomstrar, men Örjas kyrka har ett sorgligare öde. På 1990-talet avkristnades kyrkan och stängdes för gott.
Orgel med fasad i Örja kyrka
Tankarna på ett nytt instrument i Torekov hade funnits under en mycket lång tid. Till slut togs ett beslut att låta tillverka ett nytt. Uppdraget går till den välrenomerade lundafirman A. Mårtenssons Orgelfabrik AB.
Men orgelfasad?
Intresserade och engagerade krafter i kyrkorådet började söka i kyrkans historia och fann en koppling mellan sin kyrka och Örja i orgelbyggarna Lundahl och Olsen, samt i den nygotiska arkitekturen. I början av 2000-talet görs ett besök till den kalla och fuktiga kyrkan i Örja. Inklämd under de flacka kryssvalven står en nygotisk fasad i gått och guld.


Anders Sällström på plats i Torekov
Efter en lång beslutsprocess och tillstånd från Länsstyrelsen, kan så orgelfasaden köpas och tas ned för att komma till Lund och få stå som skal till en ny orgel. Konservatorer kopplas in för att vara behjälpliga med undersökningar och målningsarbete.
Undersökningar av färgskikt görs och det beslutas att fasaden ska målas om, men att slagmetallen, som fått en vacker patina under åren,  är i gott skick och kan sparas. En ordentlig rengöring utförs och sedan slipas och spacklas alla skador och stryks med en grå linoljefärg.
Orgelfasaden är på plats i orgelfabriken i Lund
På den nygotiska fasaden finns rester av rosa detaljer som har förstärkt det lätta och uppåtsträvande intrycket av fasaden.
Efter beslut målas så dessa detaljer åter upp och fasaden återfår i mångt och mycket sin ursprungliga karaktär.

Så får Torekov äntligen ett värdigt instrument och en koppling till den förlorade nygotiska kyrkan och dess orgel.
Och Örjas fantastiska orgelfasad räddas från fukt och skadedjursangrepp och återfår till stora delar sin ursprungliga färgsättning.

Ett fantastiskt projekt och samarbete håller nu på att avslutas och den 25 april är det så invigning av den nya orgeln i Torekovs ljusa kyrka vid havet.

Orgelfasaden i Torekov, orgelbyggandet pågår fortfarande.