söndag 27 maj 2012

Sicilien

I april besökte Hanna konservatorn Giovanna Comes i hennes ateljé i Catania på Sicilien.
Anledningen var ett pågående projekt om retuschering av kalkmålningar. Olika estetiska och etiska aspekter finns vad gäller detta ämne.
Ska man bevara gamla retuscher? Ska de finnas kvar som ett historiskt dokument eller ska de avlägsnas om de stör läsningen av verket? Vad ska återskapas och vad ska lämnas orört?

Giovanna Comes är en av de främsta och mest anlitade konservatorerna på Sicilien. Hon arbetar både med stafflimåleri och med arkitekturbundet måleri och har gjort stora arbeten runt om på ön. Hon arbetar efter tydliga etiska och estetiska regler, grundade i de italienska restaureringsteorierna.

I vårt initierade projekt ingår att försöka diskutera vilka ställningstaganden en konservator måste göra när han eller hon står framför ett verk och ska ägna sig åt den estetiska framställningen.
Vad skiljer ländernas skolor åt?
Varför är synen på retuschering av ett stafflimåleri och en kalkmålning olika?
Är det samma frågor som man ställer sig i olika länder? Alla är vi färgade av våra respektive utbildningar.
Vårt samtal i studion i Catania var långt och mycket givande och Giovanna visade generöst sitt bildarkiv och förklarade vilka överväganden hon hade gjort vid olika projekt. Hon har arbetat under många år och har stor erfarenhet inom området.
Bild från den fantastiska fresken i katedralen i Syracusa, där Giovanna Comes och hennes medarbetare har gjort konserveringen. Foto: Anna Posa
Efter detta möte har vi fått mycket gott material att bearbeta till en framtida sammanställning av olika skolors syn på retuschering av kalkmålningar och annat arkitekturbundet måleri. Vårt arbete med detta kommer att fortgå och vi kommer att redovisa nya steg allt eftersom. Ett framtida utbyte och samarbete har etablerats i Catania och vi ser fram emot att få besöka andra projekt.
Grazie Giovanna!


onsdag 9 maj 2012

Barkåkra kyrka återinvigd.

Barkåkra kyrka står färdig efter konservering och byggentreprenad. Projektet har letts av Hans Ponnert biträdd av Erika Martin från Ponnert Arkitekter AB. Byggentreprenaden har utförts av Bröderna Bergströms Byggnads AB. Kyrkan återinvigdes vid en välbesökt högmässa den 15 april ledd av kyrkoherde Margareta Löfgren. Kyrkans väggar och valv är nu efter rengöring och lagning betydligt ljusare vilket får målningarna att framträda och kyrkorummet ter sig större. Förändringar som minskning av altarringen och flyttning av dopfunten från koret till långhusets främre del har gjort koret rymligt och lätt att anpassa efter olika aktiviteter. Dopfunten står nu i långhusets norra främre parti där två bänkkvarter tagits bort. Den vackra dopfunten från 1100-talet är nu mer synlig och omplaceringen skapar större intimitet vid dopceremonin än som tidigare var möjligt. Skånes Målerikonservatorer tackar Barkåkra församling för att vi fick komma och arbeta i denna fina miljö!                                                                               
Kyrkorummet under arbetet med valven.
Graden av nedsmutning i valvet var hög och särskilt 
ovanför  de halogenstrålkastare i svicklarna som nu är
ersatta med bättre led belysning.