onsdag 1 augusti 2012

Under juni och inledningen av juli har vi arbetat med delar av de fasta inventarierna i Västra Hoby kyrka mitt i den lilla byn Västra Hoby mellan Kävlinge och Lund. Kyrkan uppfördes 1884-86 på platsen för den tidigmedeltida kyrka som dömts ut. De fasta inventarierna är alla från 1886 vilket ger kyrkorummet ett enhetligt utseende från tiden. Kyrkans altarmålning är utförd av Hjalmar Borggren och är en kopia av den danske konstnären Carl Blochs Kristus med gosse.
Inventarierna hade förutom ytsmuts kraftiga spjälkningar i färg och krederingsskikt. Predikstolen hade dessutom kraftiga torksprickor i trästommen. Skadorna uppkom före kyrkan bytte värmesystem och kontroll av klimatet inleddes. Altarmålningen är i gott skick och den var främst ytsmutsig och hade skador i ytskiktet nedtill.
Efter rengöring har de spjälkande skikten lagts ner med Lascaux Adhesive Medium och de kraftigaste torksprickorna i predikstolen lagts i med balsaträ. Till vänster syns en kraftig spricka i predikstolens trästomme. Inventarierna ser efter retuschering nu enhetliga ut igen. Med klimatkontroll kan häftiga svängningar i den relativa fuktigheten undvikas så att trästommar och färg/krederingsskikt inte rör sig så att skador uppstår. Vi tackar församlingen för att vi fick komma till Västra Hoby kyrka!

I altarringen konstaterades omfattande skador i form
av spjälkning och förlust av färg/krederingsskikt.
Kristus ansikte med rengjort område till höger.