torsdag 27 september 2012

Rådhuset i Landskrona

I dagarna har vi börjat arbeta med entré och trapphall i Landskrona rådhus. Rådhuset stod klart 1884 och ersatte ett medeltida rådhus på samma plats som revs. Det nya ritades av en dansk arkitekt Ove Pedersen i nygotisk stil. Invändigt är väggar och tak vackert dekorerade av Allan Norblad kring 1905.
Resningarna är särskilt svåra på entréhallens västra sida.
Tyvärr har oljemåleriet utförts på en spackelgrund som orsakar flagning av det yttersta färgskiktet.Under perioden eftersträvade man högblanka, perfekta ytor och denna typ av grund är mycket vanligt kring sekelskiftet 1900. De bemålade ytorna har restaurerats i flera omgångar på grund av att färgskiktet reser sig från underlaget. Det är nu dags för en konservering och översyn igen. Färgskiktet fästs med Lascaux Adhesive medium och värmespatel. Arbetet kommer att pågå under oktober månad.
Johanna Nessow värmer försiktigt ned färgskiktet.


Färgundersökningar på Stoby kyrka

På koret exponerades en hörnkedja som troligen
är utförd under 1500-talet. Men hörnkedjor från
senare perioder har upptäckts på kyrkans fasader.

På tornets östra sida var skikten i blinderingarna väl bevarade.
Putsprov med tydligt rödfärgat skikt från tornets blinderingar.
Under hösten har Skånes Målerikonservatorer arbetat med undersökningar av Stoby kyrkas utvändiga färgskikt inför en restaurering av kyrkans fasader. Stoby kyrka finns nära Hässleholm och uppfördes under 1100-talet. På fasaden har upptäckts hörnkedjor i svart och rött från olika perioder. Till bemålningen har kimrök och oxidrött använts. En möjlig dekoration kring ett igenmurat romanskt fönster fanns under spritputsen på långhusets södra sida. Resterna av äldre dekorations-måleri är fragmentariska men kan ändå ge viktig information om hur kyrkan kan ha sett under olika perioder. Upptäckterna har gjorts när kyrkans 1800-tals spritputs lokalt förlorat sin vidhäftning, fallit av och exponerat underliggande slät puts med måleri. Tornet som fogades till kyrkan 1854 har skiftat vad gäller detaljer som trappstegsgavlarnas blindering och fönsteromfattningar. Kyrkans fasader rengörs nu inför omavfärgning och det är möjligt att äldre detaljer på tornet tas fram och återskapas. 


torsdag 13 september 2012

IIC 2012 Vienna congress. The decorative - conservation and the applied arts

Karin Hermerén, Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg på Rådhuset i Wien.
Skånes  Målerikonservatorer är just nu på IIC kongressen i Wien för att följa intressanta föreläsningar och diskussioner angående konservering av och synen på konst som vi oftast betecknar som konsthantverk.
Men också konservering av muralmåleri och inventarier och alla dekorerade ytor som finns bland oss.
Trevliga kollegor från Sverige blandas med deltagare från hela världen.
Intressanta projekt avhandlas och kontakter knyts.