fredag 30 november 2012

Hammarlunda kyrka - berättelsen om St Kristoffer

I november 2012 genomfördes en kantförstärkning av delar av det romanska måleriet ovanför valven i Hammarlunda kyrka. Anledningen till detta var arbetet med omläggningen av yttertaket på kyrkan. Kännedom om romanska kalkmålningar ovan valvkapporna fanns och tillsammans med antikvarisk medverkan beslutades det att dessa måste skyddas innan takarbetet över koret kunde genomföras.
Målningarnas puts tenderade att på några ställen släppa från den underliggande muren. Två kraftigare sprickbildningar i den östra korväggen hade redan orsakat bortfall av puts- och målningsskikt. Innan skyddsintäckning av området genomfördes denna kantförstärkning och i samband med det gjordes en dokumentation av de romanska och tidigt gotiska målningarna.
På norrväggen framme i koret syntes konturerna av en mansfigurs ben. Det var svårt att se någonting av den övre delen av målningen. Men teorier fanns om att det skulle kunna vara St. Kristoffer.

Ingrid Wedberg säkrar kalkputsen med nytt kalkbruk
Försiktigt kunde vi sopa bort den bitvis omfattande ytsmutsen och vissa svaga linjer blev mer synliga. Vi fortsatte vårt arbete med den försiktiga kantförstärkningen av putsen på tibunväggen och lät mansfiguren vara. Men så när vi reste oss upp och betraktade den otydliga teckningen i järnoxid på den vita kalkningen såg vi honom. Plötsligt framträdde konturerna tydligare av en vuxen mans skäggiga ansikte och ett litet barn på hans högra axel. Det visade sig att teorin om St. Kristoffer stämde.
St Kristoffer. Bildens konturer har här förstärkts digitalt.
Sankt Kristoffer

Kristoffer eller Christophorus, betyder Kristusbärare. Han var från Kanaan och levde på 200-talet och led martyrdöden genom halshuggning. Legenden säger att han var 12 alnar lång.
Ursprungligen hette han Reprobus och var en jätte, som endast ville tjäna den störste och mäktigaste kungen. Han tjänade hos en sådan kung, men när denne en gång visade fruktan för djävulen gick Reprobus i hans tjänst istället. Men Djävulen fruktade Kristus och då lämnade Reprobus även honom och började söka efter Kristus. Han träffade på en eremit som bodde vid ett farligt vadställe vid en flod. Eremiten undervisade jätten om Kristus. Reprobus ville gärna tjäna denne, den mäktigaste av alla kungar, och eremiten berättade för honom att det kunde han göra genom att bära pilgrimer över floden. En natt hörde han någon be tre gånger om hjälp att komma över floden. Reprobus steg upp och fann en liten gosse som han bar ut i vattnet på sin axel. Men barnet blev tyngre och tyngre och till sist orkade Reprobus inte längre. Då avslöjade gossen att han var Kristus, som bar på all världens synd. Han döpte jätten och gav honom namnet Chrisophorus och när denne kom över till den andra stranden satte han sin stav i marken vilken slog rot och började bära blad och frukter.
Så på Hammarlunda kyrkas vind vakar jätten Kristoffer och i vinter kommer han bokstavligt talat att få nytt tak över huvudet. Och som under alla tidigare århundraden kommer han att vaka över alla besökare och skydda dem från en ond bråd död.
söndag 25 november 2012

Undersökningar av gyllenläderporträtt

Kristina Enhörning, S:t Annegatans bokbinderi i Lund.
I samarbete med Kristina Enhörning, S:t Annegatans bokbinderi i Lund, genomförs just nu undersökningar av ett mycket intressant porträtt av Martin Luther.
Porträttet är utfört i sk gyllenläderteknik och konservering kommer att påbörjas under 2013.

måndag 5 november 2012

Målerikonservatorsmöte i Göteborg

Foto Karin Hermerén
Måndagen den 5/11 ordnades ett möte för målerikonservatorer verksamma i Sverige. Platsen var konstmuseet i Göteborg.
Temat var strukturella åtgärder med fokus på konsolidering. Ett flertal presentationer framfördes på detta tema och material presenterades och utvärderades.
Skånes Målerikonservatorer bidrog med en presentation av konsolidering av kalkmåleri med nanokalk, ett i Sverige, ganska nytt material.
Vi redogjorde för metoden och för de erfarenheter som vi har av detta material så här långt.
Bakgrundsbilden är tagen från IBZ-Saltzchemie hemsida.
                                                                                              Vi tackar för möjligheten att få göra            denna presentation och initiativet till denna mycket givande dag.
Vi ser fram emot nästa möte.

söndag 4 november 2012

Vårda och Bevaradagen 2012

Den 19 oktober hade nätverket Vårda och Bevara sin kursdag angående bevarande av vårt kulturarv. Skånes Målerikonservatorer presenterade olika skador som man ska vara observant på gällande tak- och väggmålningar och informerade om värdefull preventiv konservering.
Vi tackar alla engagerade och frågvisa deltagare för denna dag.