lördag 8 december 2012

Church Care - Heating Without the Hot AirI The Mercers´Hall i London hölls den 3 december 2012 ett seminarium om uppvärmningsproblematiken i kyrkorna i England. Det är inte bara i Sverige som församlingarna brottas med höga energikostnader, kalla kyrkor och lite besökare. Eftersom vårt klimat i södra Sverige i mångt och mycket liknar det i Storbrittanien och i takt med att församlingarna i större utsträckning frågar oss konservatorer om råd angående uppvärmning, ansåg vi det angeläget att delta i detta seminarium.
Föreläsare var bl.a Tobit Curteis och Dr Robyn Pender från Tobit Curteis Associates, respektive English Heritage. Dessa talade ingående om olika uppvärmningsmetoder i olika kyrkobyggnader, om fördelar och om nackdelar och om att alla byggnader är individuella. Det betyder att en lösning som fungerar i en kyrka kanske inte fungerar i en annan. De diskuterade metoden att sätta lösa respektive fasta tillslutna innerfönster i gamla blyfönster. Olika värmekällor togs upp och den sk Swedish pew-heater nämndes. Detta är den gängse bänkvärmen som installeras i svenska kyrkor.
I motsats till Sverige har Storbrittanien fortfarande kvar sin gas och oljeuppvärmning. Förnyelsebara energikällor såsom vindkraft, bergvärme och pelletspannor är fortfarande en relativt dyr lösning för församlingarna. Försök har gjorts att använda sig av solceller och  dessa utvärderas fortfarande för att man ska kunna se hur effektiviteten blir.

Man har tre huvudfaktorer att ta hänsyn till i en kyrkobyggnad:
Konservering
Bekvämlighet
Anpassning av rummet

Eftersom alla material tar upp temperatur på olika sätt visades också på människans förmåga att avge värme och därigenom värma upp sin omgivning.
En viktig faktor för hur en byggnad upplevs har att göra med besökarens intryck av en byggnad. Man kan t.ex klara av att det är kallt i en byggnad, men inte kallt och fuktigt.
Enkla åtgärder som kan göras är :
  • Lagning av skador på material
  • Reducering av luftläckage
  • Täta drag
  • Rätt klädsel hos besökaren
  • Man kan skapa enkla barriärer som undviker förlust av strålningsvärme
  • Man kan försöka skapa sk värmebryggor för att undvika kallras
Drag från väggar kan t.ex stoppas med fristående bokhyllor en bit från väggen. En kyrka med lösa stolar blir aldrig så varm som en kyrka som behåller sina bänkkvarter. Detta bör man tänka på innan man river ut den gamla bänkinredningen. Trä upplevs som varmare än sten.
Både Tobit Curteis och Dr Robyn Pender har lång erfarenhet av klimatmätningar och energimätningar i många kyrkor i Storbrittanien.

Uppvärmning kan delas upp i
  • Tillfällig uppvärmning
  • Konstant uppvärmning
  • Värmezoner, man använder bara värme där det behövs
  • Konserverande uppvärmning, dvs att man kontrollerar den relativa luftfuktigheten genom att man höjer och sänker temperaturen
Professor Nigel Cooper från Newcastles universitet talade om nytt kreativt tänkande angående energibesparing i kyrkorna. Åter igen betonades besökarens klädsel, där man kunde erbjuda fleecekåpor i vapehuset att ta på sig. Små vattenhjul kunde installeras i stuprören för att generera energi som kunde hålla tevattnet varmt! Gardiner hängas för fönstren vintertid eller när det blåser osv.

Seminariet innehöll många frågeställningar och förslag till problemlösningar och det är uppenbart att vi kan lära av varandras erfarenheter och misstag.
Johanna Nessow och Ingrid Wedberg
Vi rekommenderar varmt alla församlingar att ta kontakt med The Church Buildings Council och besöka deras seminarier som hålls återkommande.

Vår vilja är att försöka få igång liknade seminarier i Sverige för de som arbetar i kyrkorna, antikvarier, arkitekter och olika entreprenörer som arbetar med värmesystem.

www.churchcare.co.uk