fredag 27 december 2013

Realia nr 2 2013 - Tidskrift om konservering

Läs om vårt ordnade seminarium i Östra Vemmerlövs kyrka i september 2013 om nanokalk!
Ett tack till Karin Calissendorff som sammanställde denna information.

Läs senaste numret av Realia här:
Realia-artikel

torsdag 24 oktober 2013

Pecha kucha-föreläsning

Foto Matilda Thorlund Brönmark
Onsdagen den 23 oktober hölls en pecha kucha-föreläsning om konserveringen och restaureringen av stuckaturtaket i Hippodromens restaurang, Malmö 2010. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan, och har sedan spritt sig världen runt. Uttrycket är onomatopoetiskt och betyder ungefär 'snick-snack'. Talare från olika branscher talade om kreativitet, konst, kultur och entreprenörskap. Eventet hölls på MINC i Malmö.
Tack Pecha kucha Night Malmö för inbjudan!

fredag 27 september 2013

Nanokalkseminarium 23-24 septemberSkånes Målerikonservatorer anordnade den 23-24 september ett seminarium om nanokalk i Östra Vemmerlövs kyrka i Simrishamn, Skåne.

Inbjuden föreläsare var professor Piero Baglioni från CSGI, Florens universitet. Seminariet innehöll en fördjupning och demonstration av användningen av nanokalk inom konservering av muralmåleri.

Skånes Målerikonservatorer har under några år provat denna metod i mindre utsträckning och vi ville lära oss mera och samtidigt passa på att skapa en medvetenhet om denna metod hos våra svenska kollegor. Dagarna innehöll praktisk demonstration på valda testytor i kalkmålningarna i kyrkan.
Nanokalk har sedan 80-talet använts i Florens med omnejd. Idag är metoden väl beprövad av konservatorer runt om i Italien och i andra länder. I Sverige är metoden fortfarande ny.
Piero Baglioni, som är professor i kemi och undervisar både kemister och konservatorer i Florens, har stått för utvecklingen av den italienska typen av nanokalk Nanorestore som användes under tvådagarsseminariet.

Anledningen till att nanokalk utvecklades var att minimera användningen av polymerer i konserveringen av bl.a. muralmåleri. Omfattande skador började på 90-talet dyka upp på olika muralmålningar i Italien till följd av den omfattande användningen av syntetiska polymerer.
Teorin att tillföra originalmaterialet en fullt kompatibel konsolideringsprodukt fullföljdes genom att utveckla en metod som endast tillförde kalciumhydroxid i muren. Nanorestore består av nanopartiklar av kalciumhydroxid som finfördelats och lösts i propanol- (iso- eller 1-propanol) eller etanollösning. Kalciumhydroxiden karbonatiserar sedan till kalciumkarbonat.

Tester med Nanorestore i olika koncentrationer genomfördes i kyrkan. Ytorna behöver 28 dagar på sig att nå full effekt, men de visade sig stabila redan dag två och få tecken på kalkslöjor i någon större utsträckning var synliga. Tekniken för applicering gicks noga igenom och deltagarna fick möjlighet till att ställa frågor och studera teknik och resultat.

Professor Baglioni svarade utförligt och fick oss deltagare att förstå att metoden är enkel, bara man förstår de grundläggande principerna och går systematiskt tillväga.

Professor Baglioni kommer vidare att bistå oss med analyser och utvärderingar av konsolideringen under projektets gång.


Piero Baglioni, Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson.Vi på Skånes Målerikonservatorer vill tacka våra kollegor som kom resande för dessa lärorika dagar och välkomnar fler initiativ till uppföljning och diskussioner.


Vill du veta mer om nanokalk och Professor Piero Baglionis produkt Nanorestore? 
Kontakta Skånes Målerikonservatorer.
 
Piero Baglioni, Eva Järnerot och Johanna Forsberg.
Piero Baglioni

onsdag 25 september 2013

Konservering av kalkmålningar i Östra Vemmerlöv

Under hösten pågår konserveringen av de vackra kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka i Skåne.

Målningarna tillkom i början av 1500-talet och har attribuerats till den sk Fjäkingegruppen.

Den 23-24 september hölls en workshop tillsammans med kollegor kring dessa målningar och deras problematik.
Vidare information om detta arbete kommer på vår hemsida.fredag 16 augusti 2013

Malmö Dekorativa - Antikmässa på Katrinetorp

Skånes Målerikonservatorer deltog som medlemmar i nätverket Skånehantverk på Malmö Dekorativa på vackra Katrinetorp från den 9 till 11 augusti. Skånehantverk är ett nätverk med konservatorer och hantverkare i samverkan. Läs mer på www.skanehantverk.se . Vädret var bra och besökarna många. Under dagarna gavs tillfälle till trevliga möten med både intresserade besökare och kollegor!

söndag 11 augusti 2013

Skånes Målerikonservatorer - Sydsvenskan

Vi är glada att Sydsvenskan har uppmärksammat vårt arbete i Kungliga Vänthallen på Malmö Centralstation!
Sydsvenskantorsdag 25 juli 2013

Kungliga Vänthallen, Malmö Centralstation

Just nu pågår konserveringen av tak-och väggmålningar i den Kungliga Vänthallen på Malmö Centralstation.
De tre rummen ska under hösten bli tillgängliga för allmänheten i samband med att hela den östra längan av centralstationen står färdigrenoverad.
Arbetet med konserveringen beräknas vara klart i augusti månad.

torsdag 9 maj 2013

Östra Sallerups kyrka

Hanna Eriksson undersöker triumfbågens romanska måleri.
Östra Sallerups kyrka är uppförd under 1100-talet. Till den ursprungliga kyrkan har fogats en tillbyggnad i väster. Kyrkans bevarade kor och absid har målningar från romansk tid och senare. I koret finns även ett bevarat romanskt fönster i norr. Under senvåren undersöks och dokumenteras väggar och valv i kor och absid för upprättande av åtgärdsprogram.  

fredag 5 april 2013

Konserveringen av Lyngby kyrka inledd.

Lyngby kyrka i det natursköna
Genarp.
Skånes Målerikonservatorer har under veckan inlett arbetet med att konservera Lyngby kyrkas interiör och inventarier.  Kyrkan uppfördes 1882 och ersatte då en liten medeltida kyrka. Kvar från den gamla kyrkan finns delar av inventarierna, bland annat en altaruppsats från 1600-talet och kyrkans triumfkrucifix som har daterats till 1400-talets början.  Kyrkan är invändigt dekorerad med grå kvaderstensmålning i limfärgsteknik. Bemålningen har med tiden blivit smutsig och även mögelangripen. Rengöringsarbetet har börjat och ytorna blir betydligt ljusare. De omfattande arbetena i kyrkan kommer att pågå under våren och sommaren.
Kyrkan är bemålad med grått kvaderstensmåleri.

torsdag 7 mars 2013

Nordisk Forum för Byggnadskalk

Onsdagen den 6 mars var Skånes Målerikonservatorer på ett seminarium vid Center for Bygningsbevaring i Raadvad i Danmark.
Seminariet var denna gång ägnat åt hydraulisk kalk och medverkade gjorde föreläsare både från Danmark och Sverige.
Från Sverige kom Sölve Johansson som  berättade om den hydrauliska kalkproduktionen i Norden från medeltiden och fram till andra världskriget. För oss konservatorer var detta enormt intressant.

Niels-Holger Larsen berättade om den bornholmska cementen och fler återförsäljare av hydrauliska produkter talade om kalkens egenskaper och försökte bringa reda i den internationellt sett ganska förvirrade begreppsvärlden vad man menar och avser med ett hydrauliskt kalkbruk.
Nordisk Forum for Bygningskalk håller återkommande seminarier inom området och deltagare kommer från hela Norden för att bidra med sina kunskaper och utbyta tankar och frågeställningar. Nästa seminarie kommer att ske till hösten i Stockholm. Skånes Målerikonservatorer kommer definitivt att deltaga!
Ingrid Wedberg och Johanna Nessow.

onsdag 6 mars 2013

Hemmesdynge kyrka

Vi är glada att Trelleborgs Allehanda har skrivit om våra arbeten i Hemmesdynge kyrka på Söderslätt i Skåne.
Arbetena skall vara avslutade till påskfirandet.