fredag 5 april 2013

Konserveringen av Lyngby kyrka inledd.

Lyngby kyrka i det natursköna
Genarp.
Skånes Målerikonservatorer har under veckan inlett arbetet med att konservera Lyngby kyrkas interiör och inventarier.  Kyrkan uppfördes 1882 och ersatte då en liten medeltida kyrka. Kvar från den gamla kyrkan finns delar av inventarierna, bland annat en altaruppsats från 1600-talet och kyrkans triumfkrucifix som har daterats till 1400-talets början.  Kyrkan är invändigt dekorerad med grå kvaderstensmålning i limfärgsteknik. Bemålningen har med tiden blivit smutsig och även mögelangripen. Rengöringsarbetet har börjat och ytorna blir betydligt ljusare. De omfattande arbetena i kyrkan kommer att pågå under våren och sommaren.
Kyrkan är bemålad med grått kvaderstensmåleri.