torsdag 9 maj 2013

Östra Sallerups kyrka

Hanna Eriksson undersöker triumfbågens romanska måleri.
Östra Sallerups kyrka är uppförd under 1100-talet. Till den ursprungliga kyrkan har fogats en tillbyggnad i väster. Kyrkans bevarade kor och absid har målningar från romansk tid och senare. I koret finns även ett bevarat romanskt fönster i norr. Under senvåren undersöks och dokumenteras väggar och valv i kor och absid för upprättande av åtgärdsprogram.