fredag 27 september 2013

Nanokalkseminarium 23-24 septemberSkånes Målerikonservatorer anordnade den 23-24 september ett seminarium om nanokalk i Östra Vemmerlövs kyrka i Simrishamn, Skåne.

Inbjuden föreläsare var professor Piero Baglioni från CSGI, Florens universitet. Seminariet innehöll en fördjupning och demonstration av användningen av nanokalk inom konservering av muralmåleri.

Skånes Målerikonservatorer har under några år provat denna metod i mindre utsträckning och vi ville lära oss mera och samtidigt passa på att skapa en medvetenhet om denna metod hos våra svenska kollegor. Dagarna innehöll praktisk demonstration på valda testytor i kalkmålningarna i kyrkan.
Nanokalk har sedan 80-talet använts i Florens med omnejd. Idag är metoden väl beprövad av konservatorer runt om i Italien och i andra länder. I Sverige är metoden fortfarande ny.
Piero Baglioni, som är professor i kemi och undervisar både kemister och konservatorer i Florens, har stått för utvecklingen av den italienska typen av nanokalk Nanorestore som användes under tvådagarsseminariet.

Anledningen till att nanokalk utvecklades var att minimera användningen av polymerer i konserveringen av bl.a. muralmåleri. Omfattande skador började på 90-talet dyka upp på olika muralmålningar i Italien till följd av den omfattande användningen av syntetiska polymerer.
Teorin att tillföra originalmaterialet en fullt kompatibel konsolideringsprodukt fullföljdes genom att utveckla en metod som endast tillförde kalciumhydroxid i muren. Nanorestore består av nanopartiklar av kalciumhydroxid som finfördelats och lösts i propanol- (iso- eller 1-propanol) eller etanollösning. Kalciumhydroxiden karbonatiserar sedan till kalciumkarbonat.

Tester med Nanorestore i olika koncentrationer genomfördes i kyrkan. Ytorna behöver 28 dagar på sig att nå full effekt, men de visade sig stabila redan dag två och få tecken på kalkslöjor i någon större utsträckning var synliga. Tekniken för applicering gicks noga igenom och deltagarna fick möjlighet till att ställa frågor och studera teknik och resultat.

Professor Baglioni svarade utförligt och fick oss deltagare att förstå att metoden är enkel, bara man förstår de grundläggande principerna och går systematiskt tillväga.

Professor Baglioni kommer vidare att bistå oss med analyser och utvärderingar av konsolideringen under projektets gång.


Piero Baglioni, Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson.Vi på Skånes Målerikonservatorer vill tacka våra kollegor som kom resande för dessa lärorika dagar och välkomnar fler initiativ till uppföljning och diskussioner.


Vill du veta mer om nanokalk och Professor Piero Baglionis produkt Nanorestore? 
Kontakta Skånes Målerikonservatorer.
 
Piero Baglioni, Eva Järnerot och Johanna Forsberg.
Piero Baglioni

onsdag 25 september 2013

Konservering av kalkmålningar i Östra Vemmerlöv

Under hösten pågår konserveringen av de vackra kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka i Skåne.

Målningarna tillkom i början av 1500-talet och har attribuerats till den sk Fjäkingegruppen.

Den 23-24 september hölls en workshop tillsammans med kollegor kring dessa målningar och deras problematik.
Vidare information om detta arbete kommer på vår hemsida.