söndag 21 december 2014

God Jul och Ett Gott Nytt 2015


Tack alla kollegor och kunder för ett fantastiskt och spännande 2014. Året har inneburit en rad samarbeten med konservatorskollegor i Sverige, vilket har varit mycket otroligt givande. 
Året avslutades med en inspirerande resa till Barcelona tillsammans med Konservatorsnätverket i Stockholm och efter det en sista tur till Öland där arbetet med stöldsäkring av inventarier avslutades.
Vi ser med nyfikenhet fram emot 2015 och önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Hanna, Ingrid och Johanna

torsdag 25 september 2014

Torups slott


I september månad kallades vi in av Henrik Nilsson Byggnadsvård för att hjälpa till med rengöring och stabilisering av den norra fasaden på Torups slott utanför Malmö. Slottet ägs av Malmö stad och ligger vackert beläget i den mycket populära Bokskogen. Slottet är öppet för visningar under året.
Det tillhör en av Skånes bäst bevarade renässansborgar och var sätesgård redan på 1400-talet.
Den äldste kände ägaren är Jep Hendriksen Ulfstand, som levde i mitten på 1400-talet. Hans sonson Truid blev bl.a genom giftemål en av sin tids rikaste män. Han var trogen både Christian II och Fredrik I av Danmark.
Hans andra hustru Görvel Fadersdotter Sparre var Nordens rikaste kvinna och hade förläningar runt om i hela Norden.
Efter makens dör lade hon, omkring 1545, den första stenen till den nuvarande borgen. Hennes och makens vapen pryder den norra fasaden.
Efter Görels död, vid 88 års ålder, lämnade hon alla sina egendomar till den danske kungen.
1602-32 genomförde Sivert Eilersen Grubbe (herre till Hovdala) många restaureringar av sin älskade borg, där han tillbringade mycket tid. Den danske kungen Christian IV kom ofta på besök med sin gemål Kirsten Munk. Efter denna period av restaureringar och ombyggnad har borgen i stort sett behållit sitt utseende.

Fasaden har genomgått olika ommålningar och det finns idag rester av dessa målningsskikt i kalkfärg på den norra fasaden.
Dessa skikt har under september månad undersökts, dokumenterats och stabiliserats av Skånes Målerikonservatorer. Arbetet med ommurning genomförs under hösten av Henrik Nilsson Byggnadsvård. Samtidigt rengörs tegel och fogar från lavor. Puts stabiliseras med kalkvattning.

Vackra detaljer i kritsten vittnar om vilken omsorg man har lagt på denna entréfasads utformning.
Kolonetterna som avdelar blinderingarna har både socklar och kapitäl uthuggna i denna mjuka typ av kalksten. Den har under årens lopp brutits ned och bitvis skiktats.
Dessa partier är spröda och en traditionell kalkvattning är inte tillräcklig för att stabilisera dessa nedbrutna delar. Därför används nanokalk i en begränsad omfattning och som ett komplement till den efterföljande traditionella kalkvattningen.
Nanokalken återskapar de nedbrutna bindningarna av kalciumkarbonat och stärker därmed strukturen inifrån.
Kompresser med nanokalk (Nanorestore®) läggs som en förkonsolidering på ytan och får tränga in.
Karbonatiseringen sker långsamt.
En extra stabilisering görs lokalt med nanokalk och kalk som läggs med spruta för att fästa de lösa bitar som uppstår där stenen har skiktat sig.
Under behandling med Nanorestore@.
Behandlingen med Nanorestore® upprepas ett antal gånger för att få en fullgod konsolidering av den spröda stenen.
Bilderna är tagna av Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer, och visar ett av de vittrade kapitälen före, under och efter behandling med nanokalk.
En traditionell behandling med kalkvatten av fasaden är ingenting som påverkar denna konsolidering negativt.
De två metoderna kan samverka.
Efter konsolidering med Nanorestore@.


Vi är mycket glada för detta givande samarbete mellan murare och konservatorer. Vi arbetar inom samma fält och med samma omsorg om våra värdefulla byggnader. Arbetet med restaureringen av Torups slott visar tydligt hur väl det går att samverka och där konserveringskunskap kan införlivas i kunskapen om de traditionella materialen och byggnadsteknikerna.
Vi ser fram emot mer sådant samarbete över yrkesgränserna!
Bilden visar ett område med rester av kalkmålning som stabiliserats med nanokalk. Färgen hade rest sig kraftigt och hotade att falla ned. Avståndet in till den underliggande fogputsen var 0,5 cm. Foto: Hanna Eriksson

onsdag 6 augusti 2014

Återförsäljare av Nanorestore®

Vi är glada att bli exklusiva återförsäljare av Nanorestore® i Skandinavien.
Det rör sig om nanopartiklar av kalciumhydroxid som återskapar de förlorade bindningarna av kalciumkarbonat och därmed konsoliderar en nedbruten struktur.
Vi har tidigare skrivit om detta på vår hemsida och intresset för nanokalk ökar successivt i Sverige.
I Danmark arbetar man sedan flera år med denna metod.
Idag finns det ingen återförsäljare av denna konsolidant i Norden och därför är vi glada att kunna hjälpa till med beställningar och försändelser.
I september kommer mer information, som produktblad, artiklar och priser att finnas tillgängliga här på hemsidan, men redan nu går det bra att kontakta oss för mer information och beställningar.

Sankt Erik, Östra Vemmerlövs kyrka. Foto: Hanna Eriksson

tisdag 24 juni 2014

Ystad Teater

Renoveringen av vestibulen i Ystad teater pågår under juni månad. Teaterbyggnaden uppfördes i nyrenässans 1893-94 efter ritningar av stadsarkitekt Peter Boisen.

Färgsättningen har med åren ändrat sig både exteriört och interiört.
För ett antal år sedan genomfördes en genomgripande restaurering.
Pga byggnadens utsatta läge med salta vindar och tidigare sjöbotten, är problemen med saltvandringar ett pågående problem.

Skånes Målerikonservatorer har anlitats för att tillsammans med HN Byggnadsvård och
Ernst Wigrens Målerifirma AB restaurera teaterns vestibul.
Övriga exteriöra arbeten på teaterbyggnaden utförs av de två senare firmorna.

I vestibulen består konserveringsarbetet av lätt rengöring av måleriet samt nedfästning av spjälkande färg-och grunderingsskikt. Bortfall spacklas upp och retuscheras i.
Arbetet beräknas pågå t.om vecka 27.


torsdag 19 juni 2014

NANOFORART Workshop 12 juni 2014

Torsdagen den 12 juni ordnade Nationalmuseet i Köpenhamn en workshop rörande nanomaterial inom konservering av muralmåleri.
Denna heldag spenderades tillsammans med andra konservatorer i Brede, Bevaringsafdelningen. Initiativtagare till detta seminarium var Mads Christian Christensen, Conservation Scientist.
I Danmark har man under ett flertal år testat nanokalk för konsolidering av kalkmålningar.
Isabel Brajer redogjorde för intressanta projekt och tester av materialet som de har utfört och som fortfarande pågår.
Nationalmuseet i Köpenhamn ingår i en grupp av konservatorer, forskare och kemister som tillsammans arbetar för utveckling och forskning kring nanomaterial inom konservering av olika materialtyper. Samarbetet går under namnet NANOFORART.
Speciellt inbjuden var David Chelazzi från CSGI,vid Florens Universitet.
Han arbetar tillsammans med Professor Piero Baglioni för att utveckla nanokalk och även mikroemulsioner för exempelvis skonsam rengöring av målningar.
Dr Chelazzi presenterade hur och varför nanokalk fungerar som konsolidering av en nedbruten kalkstruktur.

Skånes Målerikonservatorer har sedan några år tillbaka kontinuerlig kontakt med Professor Baglioni.
I Östra Vemmerlövs kyrka i Skåne arbetade vi tillsammans med honom för att få en djupare kunskap om hur nanokalk fungerar. I Sverige är denna metod än så länge ny, men intresset ökar.
Köpenhamn strålade i sol och till lunchen serverades fantastiska smörrebröd till hungriga deltagare.
Vi tackar Mads Christensen och hans kollegor för detta initiativ!

lördag 22 mars 2014

Föredrag om nanokalk vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm

Fredagen den 21 mars höll vi tillsammans med Professor Piero Baglioni, CSGI vid Florens Universitet och murare Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård, en föreläsning om kalk och nanokalk. Föreläsningen arrangerades av Professor Kerstin Barup vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Deltagare var studenter vid kursen för restaureringskonst.
Professor Baglioni hade bjudits in för att redogöra för nanokalk och dess egenskaper och användningsområden inom restaurering. Metoden är sedan flera år praktiserad runt om i Europa.
Han talade om de kemiska processerna vilka gör att nanokalk ersätter de förlorade bindningarna i den nedbrutna strukturen. Materialet är detsamma som det originalstrukturen består av och därmed helt kompatibelt med denna.

Henrik Nilsson talade om den traditionella användningen av kalk i Sverige och vikten av att hålla denna gamla kunskap levande genom hantverket.
Skånes Målerikonservatorer redogjorde för arbetet med nanokalk vid restaureringen av kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka i Skåne 2013.
Arbetet med kalkmålningarna är det första mer genomgripande projektet med nanokalk i Sverige.
I Danmark används det redan sedan några år tillbaka.

Henrik Nilsson betonade också vikten av att vi alla arbetar över yrkesgränserna för att finna rätt åtgärder och ständig skaffa oss mer kunskap om materialet vi arbetar med.
Arkitekter, kemister, kunniga hantverkare, konservatorer och antikvarier - alla yrkesgrupper behöver samverka för att uppnå det bästa resultatet för varje enskild byggnad.

Vi tackar Professor Kerstin Barup för en mycket trevlig och inspirerande förmiddag!torsdag 13 mars 2014

Silvåkra kyrka

Under mars månad har på uppdrag av Veberöds församling undersökningar av Silvåkra kyrkas senmedeltida och romanska målningar inletts i samarbete mellan Skånes Målerikonservatorer och  konservator Misa Asp AB, Stockholm. De romanska målningarna har kopplats till Finja-gruppen och finns delvis bevarade på kyrkans triumfbåge, även på triumfbågens dolda parti ovan valvet.
Johanna Nessow och Misa Asp granskar triumfbågens målningar.

Silvåkra kyrkas långhus östra valv med målningar utförda av Gislövsgruppen.

 Kyrkan är dekorerad med målningar från tidigt 1500-tal vilka anses utförda av den arbetsgrupp som kopplats till målningarna i Gislövs kyrka.  Undersökningarna kommer att pågå under våren.

onsdag 19 februari 2014

Läckö slott

I samarbete med Conservator J.T.F. Petéus AB i Göteborg arbetar Skånes Målerikonservatorer just nu med undersökningar av Slottskyrkan på Läckö slott. På uppdrag av Statens Fastighetsverk görs en utredning av kyrkans invändiga status.

Vi har fått i uppdrag att undersöka och kartlägga den invändiga putsens skick, samt de kalkmålningar som finns i fönsternischerna.

Under våren kommer vi att tillsammans med våra kollegor i Göteborg arbeta med detta spännande projekt.

söndag 16 februari 2014

Gödelövs kyrka

Johanna under arbetet med predikstolen i Gödelövs kyrka.
 Under februari har Johanna Nessow arbetat med konservering av predikstolen i Gödelövs kyrka som tillhör Genarps församling. Predikstolen är från slutet av 1500-talet och har genomgått en del förändringar och flyttats från sin ursprungliga plats i kyrkan 1905 då kyrkan genomgick en stor renovering. Johanna är varmt välkommen tillbaka till oss efter sin föräldraledighet!
Predikstolens baldakin under rengöring.