onsdag 19 februari 2014

Läckö slott

I samarbete med Conservator J.T.F. Petéus AB i Göteborg arbetar Skånes Målerikonservatorer just nu med undersökningar av Slottskyrkan på Läckö slott. På uppdrag av Statens Fastighetsverk görs en utredning av kyrkans invändiga status.

Vi har fått i uppdrag att undersöka och kartlägga den invändiga putsens skick, samt de kalkmålningar som finns i fönsternischerna.

Under våren kommer vi att tillsammans med våra kollegor i Göteborg arbeta med detta spännande projekt.

söndag 16 februari 2014

Gödelövs kyrka

Johanna under arbetet med predikstolen i Gödelövs kyrka.
 Under februari har Johanna Nessow arbetat med konservering av predikstolen i Gödelövs kyrka som tillhör Genarps församling. Predikstolen är från slutet av 1500-talet och har genomgått en del förändringar och flyttats från sin ursprungliga plats i kyrkan 1905 då kyrkan genomgick en stor renovering. Johanna är varmt välkommen tillbaka till oss efter sin föräldraledighet!
Predikstolens baldakin under rengöring.