lördag 22 mars 2014

Föredrag om nanokalk vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm

Fredagen den 21 mars höll vi tillsammans med Professor Piero Baglioni, CSGI vid Florens Universitet och murare Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård, en föreläsning om kalk och nanokalk. Föreläsningen arrangerades av Professor Kerstin Barup vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Deltagare var studenter vid kursen för restaureringskonst.
Professor Baglioni hade bjudits in för att redogöra för nanokalk och dess egenskaper och användningsområden inom restaurering. Metoden är sedan flera år praktiserad runt om i Europa.
Han talade om de kemiska processerna vilka gör att nanokalk ersätter de förlorade bindningarna i den nedbrutna strukturen. Materialet är detsamma som det originalstrukturen består av och därmed helt kompatibelt med denna.

Henrik Nilsson talade om den traditionella användningen av kalk i Sverige och vikten av att hålla denna gamla kunskap levande genom hantverket.
Skånes Målerikonservatorer redogjorde för arbetet med nanokalk vid restaureringen av kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka i Skåne 2013.
Arbetet med kalkmålningarna är det första mer genomgripande projektet med nanokalk i Sverige.
I Danmark används det redan sedan några år tillbaka.

Henrik Nilsson betonade också vikten av att vi alla arbetar över yrkesgränserna för att finna rätt åtgärder och ständig skaffa oss mer kunskap om materialet vi arbetar med.
Arkitekter, kemister, kunniga hantverkare, konservatorer och antikvarier - alla yrkesgrupper behöver samverka för att uppnå det bästa resultatet för varje enskild byggnad.

Vi tackar Professor Kerstin Barup för en mycket trevlig och inspirerande förmiddag!torsdag 13 mars 2014

Silvåkra kyrka

Under mars månad har på uppdrag av Veberöds församling undersökningar av Silvåkra kyrkas senmedeltida och romanska målningar inletts i samarbete mellan Skånes Målerikonservatorer och  konservator Misa Asp AB, Stockholm. De romanska målningarna har kopplats till Finja-gruppen och finns delvis bevarade på kyrkans triumfbåge, även på triumfbågens dolda parti ovan valvet.
Johanna Nessow och Misa Asp granskar triumfbågens målningar.

Silvåkra kyrkas långhus östra valv med målningar utförda av Gislövsgruppen.

 Kyrkan är dekorerad med målningar från tidigt 1500-tal vilka anses utförda av den arbetsgrupp som kopplats till målningarna i Gislövs kyrka.  Undersökningarna kommer att pågå under våren.