tisdag 24 juni 2014

Ystad Teater

Renoveringen av vestibulen i Ystad teater pågår under juni månad. Teaterbyggnaden uppfördes i nyrenässans 1893-94 efter ritningar av stadsarkitekt Peter Boisen.

Färgsättningen har med åren ändrat sig både exteriört och interiört.
För ett antal år sedan genomfördes en genomgripande restaurering.
Pga byggnadens utsatta läge med salta vindar och tidigare sjöbotten, är problemen med saltvandringar ett pågående problem.

Skånes Målerikonservatorer har anlitats för att tillsammans med HN Byggnadsvård och
Ernst Wigrens Målerifirma AB restaurera teaterns vestibul.
Övriga exteriöra arbeten på teaterbyggnaden utförs av de två senare firmorna.

I vestibulen består konserveringsarbetet av lätt rengöring av måleriet samt nedfästning av spjälkande färg-och grunderingsskikt. Bortfall spacklas upp och retuscheras i.
Arbetet beräknas pågå t.om vecka 27.


torsdag 19 juni 2014

NANOFORART Workshop 12 juni 2014

Torsdagen den 12 juni ordnade Nationalmuseet i Köpenhamn en workshop rörande nanomaterial inom konservering av muralmåleri.
Denna heldag spenderades tillsammans med andra konservatorer i Brede, Bevaringsafdelningen. Initiativtagare till detta seminarium var Mads Christian Christensen, Conservation Scientist.
I Danmark har man under ett flertal år testat nanokalk för konsolidering av kalkmålningar.
Isabel Brajer redogjorde för intressanta projekt och tester av materialet som de har utfört och som fortfarande pågår.
Nationalmuseet i Köpenhamn ingår i en grupp av konservatorer, forskare och kemister som tillsammans arbetar för utveckling och forskning kring nanomaterial inom konservering av olika materialtyper. Samarbetet går under namnet NANOFORART.
Speciellt inbjuden var David Chelazzi från CSGI,vid Florens Universitet.
Han arbetar tillsammans med Professor Piero Baglioni för att utveckla nanokalk och även mikroemulsioner för exempelvis skonsam rengöring av målningar.
Dr Chelazzi presenterade hur och varför nanokalk fungerar som konsolidering av en nedbruten kalkstruktur.

Skånes Målerikonservatorer har sedan några år tillbaka kontinuerlig kontakt med Professor Baglioni.
I Östra Vemmerlövs kyrka i Skåne arbetade vi tillsammans med honom för att få en djupare kunskap om hur nanokalk fungerar. I Sverige är denna metod än så länge ny, men intresset ökar.
Köpenhamn strålade i sol och till lunchen serverades fantastiska smörrebröd till hungriga deltagare.
Vi tackar Mads Christensen och hans kollegor för detta initiativ!