torsdag 25 september 2014

Torups slott


I september månad kallades vi in av Henrik Nilsson Byggnadsvård för att hjälpa till med rengöring och stabilisering av den norra fasaden på Torups slott utanför Malmö. Slottet ägs av Malmö stad och ligger vackert beläget i den mycket populära Bokskogen. Slottet är öppet för visningar under året.
Det tillhör en av Skånes bäst bevarade renässansborgar och var sätesgård redan på 1400-talet.
Den äldste kände ägaren är Jep Hendriksen Ulfstand, som levde i mitten på 1400-talet. Hans sonson Truid blev bl.a genom giftemål en av sin tids rikaste män. Han var trogen både Christian II och Fredrik I av Danmark.
Hans andra hustru Görvel Fadersdotter Sparre var Nordens rikaste kvinna och hade förläningar runt om i hela Norden.
Efter makens dör lade hon, omkring 1545, den första stenen till den nuvarande borgen. Hennes och makens vapen pryder den norra fasaden.
Efter Görels död, vid 88 års ålder, lämnade hon alla sina egendomar till den danske kungen.
1602-32 genomförde Sivert Eilersen Grubbe (herre till Hovdala) många restaureringar av sin älskade borg, där han tillbringade mycket tid. Den danske kungen Christian IV kom ofta på besök med sin gemål Kirsten Munk. Efter denna period av restaureringar och ombyggnad har borgen i stort sett behållit sitt utseende.

Fasaden har genomgått olika ommålningar och det finns idag rester av dessa målningsskikt i kalkfärg på den norra fasaden.
Dessa skikt har under september månad undersökts, dokumenterats och stabiliserats av Skånes Målerikonservatorer. Arbetet med ommurning genomförs under hösten av Henrik Nilsson Byggnadsvård. Samtidigt rengörs tegel och fogar från lavor. Puts stabiliseras med kalkvattning.

Vackra detaljer i kritsten vittnar om vilken omsorg man har lagt på denna entréfasads utformning.
Kolonetterna som avdelar blinderingarna har både socklar och kapitäl uthuggna i denna mjuka typ av kalksten. Den har under årens lopp brutits ned och bitvis skiktats.
Dessa partier är spröda och en traditionell kalkvattning är inte tillräcklig för att stabilisera dessa nedbrutna delar. Därför används nanokalk i en begränsad omfattning och som ett komplement till den efterföljande traditionella kalkvattningen.
Nanokalken återskapar de nedbrutna bindningarna av kalciumkarbonat och stärker därmed strukturen inifrån.
Kompresser med nanokalk (Nanorestore®) läggs som en förkonsolidering på ytan och får tränga in.
Karbonatiseringen sker långsamt.
En extra stabilisering görs lokalt med nanokalk och kalk som läggs med spruta för att fästa de lösa bitar som uppstår där stenen har skiktat sig.
Under behandling med Nanorestore@.
Behandlingen med Nanorestore® upprepas ett antal gånger för att få en fullgod konsolidering av den spröda stenen.
Bilderna är tagna av Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer, och visar ett av de vittrade kapitälen före, under och efter behandling med nanokalk.
En traditionell behandling med kalkvatten av fasaden är ingenting som påverkar denna konsolidering negativt.
De två metoderna kan samverka.
Efter konsolidering med Nanorestore@.


Vi är mycket glada för detta givande samarbete mellan murare och konservatorer. Vi arbetar inom samma fält och med samma omsorg om våra värdefulla byggnader. Arbetet med restaureringen av Torups slott visar tydligt hur väl det går att samverka och där konserveringskunskap kan införlivas i kunskapen om de traditionella materialen och byggnadsteknikerna.
Vi ser fram emot mer sådant samarbete över yrkesgränserna!
Bilden visar ett område med rester av kalkmålning som stabiliserats med nanokalk. Färgen hade rest sig kraftigt och hotade att falla ned. Avståndet in till den underliggande fogputsen var 0,5 cm. Foto: Hanna Eriksson