torsdag 29 januari 2015

Källstorps kyrka
Konserveringsarbeten har inletts under januari i Källstorps kyrka efter en omfattande byggentreprenad i kyrkorummet under hösten 2014. Kyrkan byggdes 1856 då man samtidigt rev Källstorps gamla medeltida kyrka. Interiören dekorationsmålades först under sommaren 1897 av den kände dekorationsmålaren Svante Thulin. Thulin anses vara en av Sveriges främsta dekorationsmålare och har bemålat bland mycket annat Allhelgonakyrkan i Lund och Lunds Universitet. Målningarna i Källstorps kyrka är, som Thulins arbeten är, av hög kvalitet med vackra bladstänglar i kapporna och en kraftfullt utformad bård längsmed valvens ribbor som kontrast mot de sirliga bladslingorna.

Hanna Eriksson och Matilda Brönmark rengör.
Johanna Nessow arbetar försiktigt i bladverket
 där måleriet kan vara känsligt.
Målningarna har restaurerats under 50-talet då man, troligen på grund av ojämnheter i det ursprungliga färgskiktet, strök om valvens ljusa grundton och sparade ut Thulins måleri. Mindre partier av dekorationsmåleriet gjordes om och det finns äldre retuscher över ytorna men  måleriet är i stort sett original.Idag är målningarna kraftigt ytsmutsiga och delar av bemålningen flagnar. Vi rengör med Gomma Pane och Wishab svamp med mycket bra resultat. Projektet i trevliga Källstorps församling kommer att avslutas under februari månad.

Kappa under rengöring-