torsdag 12 februari 2015

Sankt Petri orgelfasad

Under tre veckors tid kommer vi att arbeta med konserveringen och restaureringen av orgelfasaden i Sankt Petri kyrka.
Detta arbete ingår som en del i projektet Nya toner i  S:t Petri vilket innehåller renovering av befintliga orglar, byggnation av en ny romantisk kororgel på ca 25 stämmor, 32' pedalstämma och 16'8'4' chamadeverk på läktaren samt ett nytt innovativt spelbord nere i kyrkan som kan förflyttas.
Mer information på Svenska kyrkan i Malmö (malmo-pastorat.smrt.se).
Foto Hanna Eriksson

Foto Hanna Eriksson
Orgelfasaden stammar från 1700-talets senare del och har tidigare målats om. Konserveringsarbetet består av rengöring av alla bemålade och förgyllda ytor, konsolidering av nedbrutna skikt, uppspackling av mindre skador och retuschering. Dessutom görs en färgundersökning för att identifiera tidigare ytskikt.
Kom gärna in i denna fantastiska kyrka och titta på arbetet!