måndag 13 april 2015

Livets hjul i Norra Mellby kyrka


Under våren har vi hjälpt Sösdala församling med en statusbedömning av kalkmålningarna i  Norra Mellby kyrka. En vacker framställning av Livets hjul, daterad till 1275, dominerar kyrkorummet. Målningen uppvisar typiska tidiggotiska drag och är mycket intressant vad gäller konsthistoriska och tekniska aspekter. Den konserverades och restaurerades ganska hårdhänt under 50-talet men åtgärderna har möjliggjort en helhetsbild av målningen som annars troligen inte gått att uppnå på grund av målningens skador före restaureringen.
Genom att dokumentera och kartera skador får församlingen information om målningens tillstånd vilket är värdefullt för bevarandet och ger ett underlag för framtida åtgärder och undersökningar.

I Skåne finns endast en Livets Hjul framställning bevarad i Ramsåsa kyrka. I målningen skildras mannens olika åldrar där i den centrala medaljongen syns den döde och den levande kungen.  I den översta medaljongen syns kungen på sin tron under höjden av sin makt. Den nedersta medaljongen som är förlorad kan ha visat på kungen som död.

I karteringen anges skador i målningen.