söndag 10 maj 2015

Torna Hällestad kyrka

Arbetet i Torna Hällestad kyrka är nu i det närmaste avslutat. Ett fantastiskt medeltida kalkmåleri i kyrkans valv har nu rengjorts och konsoliderats.
Bild innan rengöring. Foto: Hanna Eriksson

Målningarna föreställer scener ur Kristi sista dagar i livet. Det börjar i västervalvet med tvagandet av lärjungarnas fötter och sviten avslutas med Krisus inför Pilatus i de östra valvet.
Målningarna i Hällestad skall ursprungligen även ha täckt samtliga kyrkans väggytor.
I prosten Johan Åkermans beskrivning över Hällestads pastorat från 1828, står att läsa att fönstret i norra muren tillkom 1775. De målningar som fanns där skall då ha blivit överkalkade. Överkalkningen skedde dels 1778, dels 1789.
På ömse sidor om fönstret hade man kunnat se krigsknektar med lansar och spjut samt väster därom några kvinnor. I bildens mitt, där fönstret placerats, hade funnits en framställning av korsfästelsen. Där hade också funnits en inskription, som delvis huggits bort.
Inskriptionen hade omfattat årtalet 1460, vilket anses vara det årtal då Vittskövlemästaren fullbordade kyrkans kalkmålningar. Vittskövlemästaren har också utfört målningar i bl.a Vittskövle, Gladsax, Ysane och Knislinge.
Kalkmålningarna under torrengöring. Foto: Ingrid Wedberg
Idag finns alltså endast långhusvalvens bilder kvar.
De togs fram 1914 och konserverades av konservatorerna Justus Berg och Hans Erlandsson, Lund.
Mittvalvet över koret samt absidvalvet är försett med kalkmålningar utförda i samband med framtagningen av de medeltida målningarna 1914.
Målningarna utfördes i enlighet med ett förslag upprättat av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin.
Målningarna var i stort behov av framförallt rengöring eftersom det brunnit i kyrkorummet för ett antal år sedan och därmed var nedsmutsningen omfattande.
Nu kan man åter igen se målningarna med sina klara färger. Skört kalkskikt har försiktigt konsoliderats och putsbom med svikt har säkrats. En försiktig retuschering av lagningar har gjorts.
Kyrkan genomgår vidare renoveringsarbeten i form av bänkmontage och fönstermålning och beräknas öppna igen till midsommar 2015.
Besök den gärna!


Pontius Pilatus till höger i bild.
Judas är här framställd som en narr som ledsagar Kristus.
Foto: Hanna Eriksson
Matilda Thorlund-Brönmark rengör målningarna i korvalvet.
Foto: Hanna Eriksson

Västervalvets södra kappa efter konserveringsåtgärder. Foto: Hanna Eriksson

Skånes Målerikonservatorer Matilda Thorlund-Brönmark, Ingrid Wedberg och Johanna Nessow.
Bakom kameran Hanna Eriksson.