måndag 22 juni 2015

Sankt Pauli kyrka

Under 2015-16 håller Sankt Pauli kyrka i Malmö stängt för en omfattande inre renovering. Exteriören har sedan ett par år tillbaka renoverats och det vackra plåttaket lyser nu upp i Malmö centrum.


Stadsfullmäktige i Malmö hemställde den 9/11 1863 hos Kungl. Maj:t om rätten att disponera Rörsjömarken för tomtbebyggelse, bl. a för en ny kyrka.
Medgivande till detta kom 1864.
Kungl. Maj:t föreskriver i ett brev daterat den 18 april 1873 att blivande S:t Pauli
församlingskyrka skall vara fullbordad före den 1 maj 1884.

Emil Viktor Langlet, 1824-1898, blev efter flera turer arkitekt för uppförandet av S:t Pauli kyrka.
Redan på ett tidigt stadium kom centralkyrkotanken att prägla Langlets arkitektur.
Tanken var att Ordet skulle kunna höras av hela församlingen och att prästen tydligt skulle kunna ses.
Under perioden 1863-1890 byggdes sammanlagt trettiotvå centralkyrkor i Sverige, varav fyra stycken i städer. Langlet uppförde ritningar till tolv av dessa.
När Caroli och S:t Pauli kyrkor uppfördes i Malmö var Langlet tjänstledig och bosatt i staden.
Han kom därmed även att leda uppförandet vid sidan av byggmästarna. Kyrkornas tillkomsthistoria ledde till en livslång fiendskap mellan Langlet och Helgo Zettervall, som då var domkyrkoarkitekt i Lund.
Kyrkan uppfördes 1880-1882. Efter uppförandet har byggnaden genomgått mindre och större renoveringar i stort sett varje år.
Yttertaket har lagats i olika omfattning och med varierande material under årens lopp. Detta har föranlett en långsam nedbrytning av både trä- och putsstrukturen inne i kyrkorummet.
Länge har dekorationsmålningarna inne i kyrkan spjälkat loss och släppt från sitt underlag.
Renoveringen som påbörjas nu under sommaren 2015 syftar till att återställa kyrkorummet till det utseende som kyrkan hade vid den senaste genomgripande restaureringen 1957, ledd av dåvarande domkyrkoarkitekt Eiler Graebe.
Tilsammans med H.N ByggnadsvårdMålerifirma Karl Fr. Jönsson i Lund AB och Dekorationsmålare Ragnar Falk kommer Skånes Målerikonservatorer att arbeta med denna omfattande restaurering. Projektet innefattar putslagningar, ommålningar, dekorationsmålning och konserveringsarbeten.
Nu är den imponerande byggnadställningen på plats och det inledande arbetet med undersökningar och val av arbetsmetoder har inletts. Vi ser med glädje och stolthet fram emot att tillsammans med kunniga kollegor genomföra detta spännande projekt.
Foto: Hanna Eriksson. Ställningsbyggare Sydställningar Sölvesborg AB.