torsdag 30 juli 2015

Läckö Slottskyrka

Nu är arbetet med konserveringen av Läckö Slottskyrka igång. Tillsammans med Conservator AB kommer Skånes Målerikonservatorer att arbeta i denna unika miljö under 2015-17.

Läckö slott är i grunden en biskopsborg från 1200-talet. Den uppfördes som försvarsanläggning men har efterhand också blivit en symbolbyggnad för bland andra greve Magnus Gabriel de la Gardie som ärvde slottet 1652.
Slottet hade stor betydelse bland
de la Gardies egendomar och anläggningen skulle representera alla den grevliga maktens olika funktioner och praktfullhet. Anläggandet av en slottskyrka var en viktig del av slottets modernisering. Planeringen av uppförandet av ett slottskapell, avsett för den grevliga familjen och hans hovhushåll, inleddes 1654. Politiskt viktiga skeenden, som Magnus de la Gardies skiftande ställning vid hovet och krig styrde aktiviteten under de kommande tjugo åren som det kom att ta att helt färdigställa kyrkan med sakristia. Själva långhuset uppfördes i slutet av 1650-talet, sakristian först 1675.
Inredningen av kyrkan dröjde och var inte helt färdig förrän 1669.
Utformningen av kyrkorummet var inspirerat av Jean de la Vallés slottskapell på Jakobsdal (nuvarande Ulriksdal) och den fasta inredningen kan vara utförd av de la Vallés ritningar.
I slottskyrkan är vapenhusets väggar indelade i fält och dekorerade med bibelspråk. Det enskeppiga kyrkorummet är avfärgat i varmt vit där fönstersmygarnas väggar har infällda nischer för träskulpturer av Maria, Kristus, Johannes Döparen och apostlarna. Bildhuggaren Georg Baselaque från Hamburg arbetade i slottet flera år och hade en skulpturverkstad på platsen. Baselaque utförde förutom skulpturerna även utsmyckningen av greveläktaren. Dekorationsmålningarna i grisaille kring skulpturnischerna utfördes troligen av Johan Hammers målarverkstad på Läckö.

Nu är kyrkan fylld med byggnadsställning och Georg Baselaques träskulpturer har lyfts ur sina nischer för att tillbringa det närmaste dryga halvåret i modern skyddsduk inne i kyrkan.
Första etappen under sensommar och höst 2015 kommer att innefatta konservering och även restaurering av putsskikt.
Känsliga kalkskikt konsolideras efter ytrengöring.
Försiktig nedknackning av skadliga cementbaserade lagningar görs och efter detta kommer dessa att ersättas med traditionellt kalkbruk.
Till våren kommer så konserveringen av de känsliga inventarierna att starta.