torsdag 3 september 2015

Provsläckning av Thorsbergskalk vid Läckö Slott

En spännande vecka har förflutit på Läckö slott. Konserverings- och murningsarbetena är igång i slottskyrkan.
För de putslagningar som skall göras kommer kalk från Kinnekulle att användas. Vid uppförandet av slottet och sedan kyrkan användes den lokalt brutna kalken från Kinnekulle. Denna lätt hydrauliska kalksten brändes och släcktes sedan på plats.
Denna vecka har vi haft möjlighet att släcka bränd kalksten från Thorsberg på Kinnekulle.
Denna kalk kommer, liksom den kalk som sedan ca tio år tillbaka ligger i kalkgravar vid slottet, att användas i det fortsatta arbetet i Slottskyrkan.

Henrik Nilsson HN Byggnadsvård lägger locket på den brända kalken som får reagera med vatten.

Reaktionen när den brända kalken släcks är kraftig.

Den släckta, forfarande mycket varma kalkstenen.

Försiktigt tillsätter murare Johan Hellström vatten medan kalken vispas upp till en pasta.
Kalkpastan är klar. 
Kalk från de ca tio år gamla kalkgravarna vid Läckö slott. Kalken är relativt hård när man tar upp den.

Den släckta kalken bearbetas för hand.

Kalken mjuknar i takt med att den bearbetas och blir till en krämig pasta.

Kalkpastan blandas sedan med ballast och används vid lagning av putsskador.