måndag 14 november 2016

St Nicolai kyrka i Sölvesborg

Ribba i koret där vittrat tegel och ytskikt
rensats bort inför upplagning.
Mårtensveckan tillbringade vi i St Nicolai kyrka där vi åtgärdade vittrade tegelstenar i kyrkorummet. Till hjälp hade vi skicklige muraren Ulf från Herr Nilssons Bygg AB/HN Byggnadsvård. Vittringen av tegel beror i det här fallet på saltvandring och saltkristallisation som drabbar enstaka stenar. Vissa stenar kan vid bränningen av teglet blivit underbrända och därmed mer utsatta vad gäller saltangrepp. Vittringen av stenen orsakar att puts och kalkskikt på ytan faller av. Det är viktigt vid upplagning att rena kalkbruk används så att salter kan vandra till stenens yta med så lite skada som möjligt.

Detalj av ribba med sönderfallande tegel.                                 
 

Kyrkan uppfördes under 1200-talet och har vackra kalkmålningar från tidigt 1400-tal.  Det finns motiv av bland annat Treenigheten som gör att målningarna ses som särskilt intressanta. I Mariavalvet beskrivs Marias historia och i valvets norra valvkappa ses Maria krönt till himladrottning med Kristus i sin famn. Delar av kyrkan har nyare målningar från tidigt 1900-tal då kyrkan genomgick en omfattande restaurering och de gamla kalkmålningarna togs fram. Här visas några scener från korvalvet utförda 1400-1425.
Maria krönt till himladrottning.
Joakim mottar budskap från ängeln.

lördag 8 oktober 2016

Altarskåpet i Mariakyrkan, Helsingborg

Under två veckors tid har konservatorerna Johanna Nessow och Matilda Thorlund-Brönmark arbetat med översyn och konservering av det fantastiska altarskåpet i Mariakyrkan i Helsingborg.
Altarskåpet tillverkades på 1400-talet och består av dubbla dörrar som föreställer scener ur Maria och Jesu liv. Under adventsveckorna ändras motiven så att de istället visar scener ur Jesu liv från intåget i Jerusalem till himmelsfärden. På långfredagen är skåpet stängt och bilderna visar apostlar och helgon. Det är ett av de allra vackraste exemplaren på medeltida altarskåp som finns kvar i Norden.
Altarskåpet har rengjorts försiktig från ytligt damm och resningar i krederings- och färgskikt har fästs ned med lim. Kontroll av altarskåpets gångjärn har genomförts tillsammans med en översyn av fastsättningsanordningen.
Johanna Nessow fäster lösa krederings- och färgskikt.

Resning av kredering- och färgskikt. 
Altarskåpet har dubbla dörrpar. Detta är det yttersta som blir synligt under långfredagen.
BebådelsescenenJesusbarnet mottar gåvor från de vise männen

Matilda Thorlund-Brönmark arbetar med avdammning av altarskåpet.

måndag 19 september 2016

Lilla Harrie kyrka

Vy från orgelläktare in mot koret.

Konserveringsarbetena i Lilla Harrie kyrka inleddes i september. Lilla Harrie kyrka byggdes under 1100-talets senare del och är utsmyckad i koret med målningar från kring 1500 utförda av Lilla Harrie gruppen.  På ribbor och bågar finns bågfrisornament som utförts av Tåstarp gruppen. Målningarna togs fram och restaurerades av H.Erlandsson 1942.

I koret finns målningar från kring 1500 av Lilla Harriegruppen.


Nedanför kyrkan år 1676 stod Slaget vid Lund där den svenska armén besegrade den danska. Slaget anses vara ett av de blodigaste i Norden med stora förluster på båda sidor. Idag är det betydligt fridfullare kring kyrkan. Inuti kyrkan har valven i långhuset nu rengjorts från sin ytsmuts och lagning av sprickor har påbörjats. Arbetena pågår under september och oktober.
Valven var smutsiga efter år av nedsotning.

måndag 11 juli 2016

Fjälkinge kyrka

För några år sedan arbetade vi med konserveringen av de fantastiska kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka.
De rikt dekorerade valven i Östra Vemmerlöv.
Under det projektet gjorde vi en dag ett besök i Fjälkinge kyrka där det finns målningar tillhörande samma verkstad som de som dekorerade valv och väggar i Östra Vemmerlöv.  Gruppen har tilldelats namnet Fjälkingegruppen och var verksamma under den första delen av 1400-talet.
Målningar i Fjälkinge kyrka. Kain och Abel offrar till Gud till vänster. I mitten av kappan sker brodermordet och till höger skapas Adam. Bilderna i valvkapporna ska läsas med den sistnämnda scenen som start och avslutas med Kain som dräper sin bror Abel.


I östra valvets södra kappa sitter den här djävulen och tar hand om de fördömdas själar.
Nu arbetar Skånes Målerikonservatorer med en skadeinventering av dessa målningar, där deras status och eventuella behov av konserveringsåtgärder kartläggs.
I motsats till många kalkmålningar är dessa mycket lite retuscherade sedan tidigare åtgärder.
Det är ett sant nöje att få se dessa konstverk på nära håll!
Östra valvet.
De utvalda tas emot vid Himlaporten av Sankt Petrus.

söndag 5 juni 2016

Gängtappen i Malmö


Skånes Målerikonservatorer arbetar just nu med Tor Hörlins tre målningar i Gängtappen i Malmö.
Gängtappen är med sina 14 våningar Sveriges första skyskrapa och stod färdig 1958, ritad av arkitekten Paul Hedqvist. Huset var Kockums huvudkontor men ägs sedan 2009 av Wihlborgs som låter totalrenovera huset med hjälp av MVB för nya hyresgäster.

Kockumshuset med varvet 1962 då huset var ganska nytt. (foto K.W. Gullers)

På ett av våningsplanen har den Stockholmsbaserade konstnären Tor Hörlin (1899-1985) målat tre väggmålningar utförda på stuck.  Till hjälp hade Hörlin den 30 år yngre konstnären Nils Kölare. De vackra målningarna samspelar fantastiskt bra med husets utformning genom sina placeringar. Tor Hörlin har även utfört en stor mosaik som finns i husets entré. Projektet beräknas avslutas under vecka 23. 

Målningarna har tre olika färgteman, en röd, gul och blå målning och finns i varje hörn av gängtappen.
Lagningar och ytliga skador retuscheras i på den blå målningen.
söndag 13 mars 2016

Pauli kyrka 2016

Arbetet i Sankt Pauli kyrka pågår för fullt under 2016. Omfattande renoveringsåtgärder har behövt att göras och alla entreprenörer samarbetar för att få denna vackra kyrka på fötter igen efter årtionden av fuktproblem. Snart kan vi se ett färdigt resultat i halva kyrkan, när byggnadställningen i den östra delen går ned.

2016 kommer att bli ett mycket spännande år för vår del och vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med HN Byggnadsvård och Conservator AB i Läckö Slottskyrka. Efter ett inledande möte på plats 1 mars, insåg vi att vinterns grepp ännu är för hårt om Slottet och de planerade kalkarbetena får skjutas på några veckor till. Under tiden arbetar vi med flera projekt i det mer vårliga Skåne!
Följ oss här och på FB, för vidare information.