söndag 13 mars 2016

Pauli kyrka 2016

Arbetet i Sankt Pauli kyrka pågår för fullt under 2016. Omfattande renoveringsåtgärder har behövt att göras och alla entreprenörer samarbetar för att få denna vackra kyrka på fötter igen efter årtionden av fuktproblem. Snart kan vi se ett färdigt resultat i halva kyrkan, när byggnadställningen i den östra delen går ned.

2016 kommer att bli ett mycket spännande år för vår del och vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med HN Byggnadsvård och Conservator AB i Läckö Slottskyrka. Efter ett inledande möte på plats 1 mars, insåg vi att vinterns grepp ännu är för hårt om Slottet och de planerade kalkarbetena får skjutas på några veckor till. Under tiden arbetar vi med flera projekt i det mer vårliga Skåne!
Följ oss här och på FB, för vidare information.