söndag 5 juni 2016

Gängtappen i Malmö


Skånes Målerikonservatorer arbetar just nu med Tor Hörlins tre målningar i Gängtappen i Malmö.
Gängtappen är med sina 14 våningar Sveriges första skyskrapa och stod färdig 1958, ritad av arkitekten Paul Hedqvist. Huset var Kockums huvudkontor men ägs sedan 2009 av Wihlborgs som låter totalrenovera huset med hjälp av MVB för nya hyresgäster.

Kockumshuset med varvet 1962 då huset var ganska nytt. (foto K.W. Gullers)

På ett av våningsplanen har den Stockholmsbaserade konstnären Tor Hörlin (1899-1985) målat tre väggmålningar utförda på stuck.  Till hjälp hade Hörlin den 30 år yngre konstnären Nils Kölare. De vackra målningarna samspelar fantastiskt bra med husets utformning genom sina placeringar. Tor Hörlin har även utfört en stor mosaik som finns i husets entré. Projektet beräknas avslutas under vecka 23. 

Målningarna har tre olika färgteman, en röd, gul och blå målning och finns i varje hörn av gängtappen.
Lagningar och ytliga skador retuscheras i på den blå målningen.