måndag 11 juli 2016

Fjälkinge kyrka

För några år sedan arbetade vi med konserveringen av de fantastiska kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka.
De rikt dekorerade valven i Östra Vemmerlöv.
Under det projektet gjorde vi en dag ett besök i Fjälkinge kyrka där det finns målningar tillhörande samma verkstad som de som dekorerade valv och väggar i Östra Vemmerlöv.  Gruppen har tilldelats namnet Fjälkingegruppen och var verksamma under den första delen av 1400-talet.
Målningar i Fjälkinge kyrka. Kain och Abel offrar till Gud till vänster. I mitten av kappan sker brodermordet och till höger skapas Adam. Bilderna i valvkapporna ska läsas med den sistnämnda scenen som start och avslutas med Kain som dräper sin bror Abel.


I östra valvets södra kappa sitter den här djävulen och tar hand om de fördömdas själar.
Nu arbetar Skånes Målerikonservatorer med en skadeinventering av dessa målningar, där deras status och eventuella behov av konserveringsåtgärder kartläggs.
I motsats till många kalkmålningar är dessa mycket lite retuscherade sedan tidigare åtgärder.
Det är ett sant nöje att få se dessa konstverk på nära håll!
Östra valvet.
De utvalda tas emot vid Himlaporten av Sankt Petrus.