måndag 19 september 2016

Lilla Harrie kyrka

Vy från orgelläktare in mot koret.

Konserveringsarbetena i Lilla Harrie kyrka inleddes i september. Lilla Harrie kyrka byggdes under 1100-talets senare del och är utsmyckad i koret med målningar från kring 1500 utförda av Lilla Harrie gruppen.  På ribbor och bågar finns bågfrisornament som utförts av Tåstarp gruppen. Målningarna togs fram och restaurerades av H.Erlandsson 1942.

I koret finns målningar från kring 1500 av Lilla Harriegruppen.


Nedanför kyrkan år 1676 stod Slaget vid Lund där den svenska armén besegrade den danska. Slaget anses vara ett av de blodigaste i Norden med stora förluster på båda sidor. Idag är det betydligt fridfullare kring kyrkan. Inuti kyrkan har valven i långhuset nu rengjorts från sin ytsmuts och lagning av sprickor har påbörjats. Arbetena pågår under september och oktober.
Valven var smutsiga efter år av nedsotning.