lördag 8 oktober 2016

Altarskåpet i Mariakyrkan, Helsingborg

Under två veckors tid har konservatorerna Johanna Nessow och Matilda Thorlund-Brönmark arbetat med översyn och konservering av det fantastiska altarskåpet i Mariakyrkan i Helsingborg.
Altarskåpet tillverkades på 1400-talet och består av dubbla dörrar som föreställer scener ur Maria och Jesu liv. Under adventsveckorna ändras motiven så att de istället visar scener ur Jesu liv från intåget i Jerusalem till himmelsfärden. På långfredagen är skåpet stängt och bilderna visar apostlar och helgon. Det är ett av de allra vackraste exemplaren på medeltida altarskåp som finns kvar i Norden.
Altarskåpet har rengjorts försiktig från ytligt damm och resningar i krederings- och färgskikt har fästs ned med lim. Kontroll av altarskåpets gångjärn har genomförts tillsammans med en översyn av fastsättningsanordningen.
Johanna Nessow fäster lösa krederings- och färgskikt.

Resning av kredering- och färgskikt. 
Altarskåpet har dubbla dörrpar. Detta är det yttersta som blir synligt under långfredagen.
BebådelsescenenJesusbarnet mottar gåvor från de vise männen

Matilda Thorlund-Brönmark arbetar med avdammning av altarskåpet.