måndag 14 november 2016

St Nicolai kyrka i Sölvesborg

Ribba i koret där vittrat tegel och ytskikt
rensats bort inför upplagning.
Mårtensveckan tillbringade vi i St Nicolai kyrka där vi åtgärdade vittrade tegelstenar i kyrkorummet. Till hjälp hade vi skicklige muraren Ulf från Herr Nilssons Bygg AB/HN Byggnadsvård. Vittringen av tegel beror i det här fallet på saltvandring och saltkristallisation som drabbar enstaka stenar. Vissa stenar kan vid bränningen av teglet blivit underbrända och därmed mer utsatta vad gäller saltangrepp. Vittringen av stenen orsakar att puts och kalkskikt på ytan faller av. Det är viktigt vid upplagning att rena kalkbruk används så att salter kan vandra till stenens yta med så lite skada som möjligt.

Detalj av ribba med sönderfallande tegel.                                 
 

Kyrkan uppfördes under 1200-talet och har vackra kalkmålningar från tidigt 1400-tal.  Det finns motiv av bland annat Treenigheten som gör att målningarna ses som särskilt intressanta. I Mariavalvet beskrivs Marias historia och i valvets norra valvkappa ses Maria krönt till himladrottning med Kristus i sin famn. Delar av kyrkan har nyare målningar från tidigt 1900-tal då kyrkan genomgick en omfattande restaurering och de gamla kalkmålningarna togs fram. Här visas några scener från korvalvet utförda 1400-1425.
Maria krönt till himladrottning.
Joakim mottar budskap från ängeln.