torsdag 7 december 2017

Stiftsprojekt Medeltida Kalkputs och Kalkmålningar

Den 6/12 höll Skånes Målerikonservatorer tillsammans med HN Byggnadsvård, Petter Jansson Regionmuseet, Knadriks Kulturbygg och stiftsingenjör Andreas Månsson en informationsdag för Länsstyrelsen i Malmö. Fokus låg på kalkmålningar, kalkputs, arkeologisk vindsstädning och klimat i kyrkorna.
Lyngsjö kyrkvind. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
En fullmatad dag med besök uppe på Lyngsjö vind med konkret visning av kalkmålningars status och problemet med vindsstädningar, kompletterades med ikonografisk presentation av Finjaverkstaden, utförandeteknik, kalkputs och bearbetning av denna.
Kor och absid i Östra Sallerups kyrka. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
Eftermiddagen ägnades åt en presentation av inomhusklimat, spår av tidigare besökare i kyrkorna i form av graffiti, samt konserveringsmetoder och material i Östra Sallerups kyrka.
Vi tackar både Lyngsjö församling och Östra Sallerups församling för er hjälp med förberedelserna för denna dag! Utan er medverkan hade denna givande dag aldrig kunnat genomföras.
Tack till Länsstyrelsen i Malmö för initiativet till informationsdagen med intressanta frågor och diskussioner.
Sankt Kristoffer på långhusvindens norrsida i Lyngsjö. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
Läs gärna mer om Stiftsprojektet Medeltida Kalkputs och Kalmålningar ovan valv i Lunds Sift på vår hemsida: Medeltida Kyrkvindarlördag 25 november 2017

Västra Sallerups kyrka

21 november besökte vi tillsammans med HN Byggnadsvård vinden i Västra Sallerups kyrka.
Västra Sallerups kyrka byggdes vid mitten av 1100-talet.
Byggnaden bestod ursprungligen av ett västtorn, långhus, kor och troligtvis absid i öster. Tornet ligger i förband med långhuset vilket tyder på att de är samtida. Som kyrkans byggmästare tillskrivs Mårten Stenmästare, utbildad som stenhuggare och byggmästare i anslutning till uppförandet av Lunds domkyrka, invigd 1145.
Vid tiden omkring 1300 förlängdes, det ursprungliga romanska koret med en travé åt väster. Koret fick därmed en rak gavelvägg av tegel mot öster. Omkring år 1300 slogs kryssvalv i kor och långhus och dessa försågs med kalkmålningar. Men redan på 1100-talet försågs kyrkan med romanska målningar.
Det intressanta med Västra Sallerup är att här finns målningar ifrån flera tidsperioder och ovan valv på triumfbågens västra sida finns kalkmålningar som man daterat till ca 1250.
Vår nyfikenhet kring dessa målningar ledde oss upp på en isolerad vind i jakt på Sankt Kristoffer och Ärkeängeln Mikael. Och visst finns de där!
Sankt Kristoffer. Foto Hanna Eriksson
På den norra sidan har den medeltida kyrkobesökaren mötts av den enorme Sankt Kristoffer som bär Jesusbarnet på sin vänstra skuldra över floden. Han har försetts med lockigt ljust hår och man kan skönja en vacker rödrosa färg på hans kinder. Bakgrundsfärgen är blå och motivet ramas in av en dekorativ bård med växtornament.
Kristoffer med Jesusbarnet till höger. Foto Hanna Eriksson
Kristoffer var de resandes skyddshelgon och det sades att om man såg Sankt Kristoffer så skulle man inte dö den dagen. Han är en av de sk fjorton nödhjälparna. Det var relativt vanligt under medeltiden att det fanns en avbildning av detta viktiga helgon i kyrkorna. Ofta tronar han upp sig på norrväggen i långhuset.
Här hr han på södersidan fått sällskap av den helige Mikael, ärkeängeln.

Mikael som återfinns på triumfbågens södra sida. Foto Hanna Eriksson
Ärkeängeln Mikael med sitt höjda svärd. Foto Hanna Eriksson

Mikael är den ärkeängel som står Gud närmast. Han är himmelens beskyddare och avbildas ofta med ett draget svärd. Det är han som leder kampen mot den fallne ärkeängeln Lucifer. Han har genom alla tiden åkallats för att ge beskydd. Här i Västra Sallerup har han alltså kunnat ses, troligen bekämpandes draken/Lucifer på triumfbågens södra sida.
Till vår glädje fick vi denna dag sällskap av Karin Calisendorff från Riksantikvarieämbetet. Tillsammans tittade vi på dessa fantastiska målningar, undersökte teknik i målning och putsbearbetning och undersökte med UV-ljus.
Vi länkar till RAÄ fina blogg där ni kan läsa mer om Karins besök.
RAÄ blogg
Eventuella bokstäver i den blå bakgrunden vid Sankt Kristoffer. Foto Hanna Eriksson

onsdag 8 november 2017

Rengöring med Nanorestore Gels®

Titta gärna på rengöringen med Nanorestore Pg6 i Hofterups kyrka här:

Rengöring med Nanorestore Gels®

Arbetet i Hofterup kyrkas kor och absid beräknas vara klart till 1:a advent.
Kom gärna förbi på gudstjänsten då Ingrid och Hanna berättar om målningarnas historia och konserveringsarbetet.
Johanna Nessow arbetar med retuscheringen i absiden.

Retusch under arbete. Tekniken är sk selezione och utförd med akvarell. Små streck dras för att läka ihop mönstret som fattas och skapa en bättre läslighet för ögat. Retuschen läggs endast på lagningen.

Matilda Thorlund-Brönmark undersöker målningarna med UV-ljus.

söndag 29 oktober 2017

Gels in Conservation London

Den internationella konferensen Gels in Conservation anordnades av International Academic Projects och Tate den 16-18 oktober 2017. Konferensen fokuserade på användningen av geler inom rengöring av konstverk av olika material. Över 500 deltagare från världens olika hörn samlades på Emanuel Center i Westminister i London och följde ett gediget program med föredrag och posterpresentationer. Skånes Målerikonservatorer deltog i denna konferens med en artikel i den omfattande publikationen och med presentation av en poster.
I Everlövs kyrka testade vi för första gången att göra rent känsligt måleri med geler tillverkade av CSGI i Florens. Dessa sk hydrogeler definieras som kemiska geler. De består av ett nätverk av p(HEMA)/PVP. Nätverket har en utarbetad lämplig kombination av hydrofilicitet, förmåga att hålla vatten och mekanisk styrka för att undvika en efterbehandling av den känsliga ytan när gelén avlägsnas. p(HEMA) hydrogeler har undersökts för medicinska syften sedan flertalet år. Detta pga deras goda miljöegenskaper/nedbrytbarhet. PVP är en starkt hydrofil polymer använd inom både mat- och skönhetsindustrin. Tillsammans skapar dessa ämnen stabila vattenhållande nätverk. Denna egenskap möjliggör en rengöring endast av kontaktytan mellan konstverket och gelen, även på mycket vattenkänsliga ytor eller ytor med bindemedelsfattiga färgskikt.
Till skillnad mot traditionella geler använda inom rengöring behöver ytan inte efterbehandlas. Gelen suger åt sig smutsen, kan tvättas i destillerat vatten och återanvändas upp till 6 gånger.
En ny typ av dessa geler sk Pg6 har Professor Piero Baglioni (CSGI) försett oss med för Everlövs kyrka. Detta efter att vi genomfört tester med geler av olika hårdhet. Gelerna har använts på de bemålade ytorna i koret och kombinerats med en mer traditionell rengöringsmetod med Gomma Pane och Akapadsvamp på de vitkalkade bakrundsytorna.
Det var dessa resultat som vi publicerade för denna konferens.
Tate i London och Peggy Guggenheim i New York är två institutioner som testar dessa nya geler i sina konserveringsateljéer. Studier de har genomfört visar att gelerna varken etsar på kontaktytan eller lämnar några rester. Detta är en stor skillnad mot de geler som man kan tillverka av Agar eller Gellan Gel.
Vi är mycket glada att ha fått möjligheten att delge våra erfarenheter av dessa geler och hur de fungerar in situ på större ytor.
Vi publicerar här ett filmklipp från Hofterups kyrka där rengöring med denna typ av geler har använts:
Demonstration av Nanorestore Gel i Hofterups kyrka

Nanorestore Gel Pg6, använd i Everlövs kyrka

onsdag 23 augusti 2017

Konservering i Hofterups kyrkaUnder veckan inleddes konserveringen av de romanska målningarna i kor och absid. Kyrkan är byggd under 1100-talet och de tidiga målningarna har attribuerats Finja gruppen som var aktiva i Skåne under 1125 - 1150. Kalkmålningarna togs fram 1912 under en stor renovering i kyrkan ledd av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Målningarnas motiv återfinns i andra romanska kyrkor, en bildvärld som kan ha spritts och delats via manuskript och kunskap som burits med till Norden av klostrens munkar från kontinenten. Delar av bildsviten finns bevarad ovan valv.
Helgonansikte i absiden.

På norrväggen i koret finns en skildring av Barnamorden i Betlehem.
Här syns hur Herodes till vänster ger order till en soldat.

Konserveringen kommer att pågå under hösten in i november månad. Uppdateringar av arbetets framskridande kommer att göras kontinuerligt. 

fredag 14 juli 2017

Semester 15/7-15/8

Nu håller Skånes Målerikonservatorer semester 15 juli till 15 augusti. 
Med lite bilder från vårens olika projekt önskar vi er alla en skön sommar!

söndag 5 mars 2017

Gels in Conservation, London 16-18 oktober 2017

Inför vår presentation av rengöring av känsliga kalkmålningar med skonsamma geler genomför vi tester i Everlövs kyrka. Nanorestore Gels® är vattenbaserade kemiska geler som inte lämnar några rester på målningsytan. Tack vare deras kvarhållande molekylära nätverk kan de användas även på mycket vattenkänsliga ytor, såsom papper eller akvareller. Dessa geler agerar endast på kontaktytan mellan gel och yta och ärgar inte ned, vilket kan vara fallet med traditionella mjuka geler. Dessa geler har utvecklats av CSGI i Florens tillsammans med konservatorer verksamma inom olika materialkategorier.  Bl.a Nationalmuseum i Köpenhamn. Tester i mindre skala har tidigare gjorts på kalkmålningar, men nu genomför Skånes Målerikonservatorer en utvärdering i större skala för dessa typer av geler. De är endast laddade med destillerat vatten och icke farliga för användaren eller miljön.
Dessa hydrogeler är komponerade av pHEMA/PVP, som används inom livsmedels-och läkemedelsindustrin. Tillsammans bildar dessa båda ämnen stabila nätverk med hög hydrofilicitet (hydrofilicitet är tendensen hos en yta att bli våt eller absorbera vatten).

I London anordnas 16-18 oktober en konferens med temat geler inom konservering. International Academic Projects i samarbete med Tate står för denna konferens och Skånes Målerikonservatorer ska här redogöra för våra tester och utvärderingar av dessa geler. Vi har genom kontakter med CSGI i Florens fått möjlighet att testa olika typer av dessa sk hårda geler och provat ut de som fungerar bäst för våra ändamål i Everlövs kyrka.
Under mars och april månad kommer utvärdering av dessa geler att ske.
För mer info om dessa geler gå in på csgi.unifi.itIngrid Wedberg, Matilda Thorlund Brönmark och Johnna Nessow genomför rengöring med Nanorestore Gel PG6. Bakom kameran Hanna Eriksson.lördag 11 februari 2017

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Under 2017-18 genomförs stiftsprojektet Medeltida kalkputs & kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift.
Fokus är på en genomgripande dokumentation och statusbedömning av kalkmålningar och den så ofta bortglömda kalkputsen av medeltida datum som finns på kyrkvindarna. Dessa skikt är en omistlig del i byggnadens historia och ger idag kunskap om hur byggnaderna uppfördes. Romanska kalkmålningar är intimt sammankopplade med putsen de vilar på. Målningarnas utförande och slutliga utseende är helt beroende av den underliggande putsens bearbetning.
Korvinden i Hofterups kyrka, Lunds stift.
Den medeltida kalkputsen, som inte är bemålad, finns inte dokumenterad eller undersökt i samma
omfattning som kalkmåleriet. Putsen löper dessutom stor risk att lättare förstöras vid olika typer av
arbeten på vindarna.
För att öka kunskapen om materialet och framställningen av det, metodutförande och
byggnadsteknik är det av yttersta vikt att en genomgripande dokumentation och statusbedömning av
dessa kalkputser kommer till stånd. Därför inleds nu detta länge efterfrågade stiftsprojekt.
Gällande kalkmålningarna från medeltiden har man i det närmaste helt fokuserat på det
ikonografiska och rent konsthistoriska. Det finns behov av undersökningar som fokuserar på
tekniska frågeställningar.
Är förbearbetningen av putsen likadan i alla kyrkor där t.ex Finjagruppen har tillskrivits
kompositionerna?
Är exempelvis slutbearbetningen av målningsputsen kopplad till de eventuella skador som
målningarna kan uppvisa, såsom vittringar och förlorat målningsskikt?

Syftet med projektet är en genomgripande dokumentation och statusbedömning.
Att undersöka byggnadernas eventuella behov av åtgärder gällande puts- och målningsskikt.
Att utforma en metod för kommande undersökningar i samtliga medeltida kyrkor.

Det är av stor vikt att göra kulturarvet mera tillgängligt.
Informationsspridning ökar kunskapen. Genom att förmedla dokumentationen digitalt via olika
verktyg till allmänheten kan information om dolda målningar och putsskikt ovan valv visualiseras och göras tillgängligt. Ökad kunskap leder till ett större intresse och därmed respekt och försiktighet.

Henrik Nilsson och Petter Jansson.
Projektansvarig:
Stiftsantikvarie Svenska kyrkan Lunds Stift Heikki Ranta.

Projektdeltagare:
Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer
Ingrid Wedberg, Skånes Målerikonservatorer
Henrik Nilsson, murarmästare HN Byggnadsvård
Petter Jansson, 1a antikvarie Regionmuseet Kristianstad/Lund

I februari månad har vi börjat de inledande undersökningarna på Hofterups kyrkvind, där det finns rester av både bemålad och icke bemålad tidigmedeltida puts. En hemsida för projektet är under uppbyggnad och de första provfotograferingarna för att visualisera målningarna har gjorts. Nere i kyrkans kor finns de romanska målningarna synliga. Här ovan valv har vi bildkompositionens fortsättning och avslutning.

Projektet planeras och genomförs i samråd med övrig kulturmiljövård i stiftet.
Samordning med Lunds stifts projekt ”Isolering av kyrkovindar" och det pågående projektet
"Timmermanskonst i Lunds stift” sker.

Vi uppmuntrar församlingar runt om i stiftet som har medeltida kalkmålningar och putsrester ovan valv att höra av sig till någon av oss projektdeltagare.
Östra och norra korväggen. Målningar attribuerade till Finjagruppen 1125-50.
Detalj i fresco-teknik av bård.

Detalj av secco-måleri i samma bård.
onsdag 8 februari 2017

Everlövs kyrka - konservering av kalkmålningar

Everlös kyrka framträder som en av de ståtliga exemplen på den skånska landsbygdens medeltida
kyrkoarkitektur.
Det är framförallt de välbevarade kalkmålningarna i långhus och kor som gjort kyrkan välkänd. De tillkom runt år 1500 och har fått ge namn till en av de mest produktiva måleriverkstäderna i Skåne –
Everlövsgruppen.
De flesta av målarverkstäderna arbetade påtagligt lokalt men Everlövsgruppen är representerad även i Danmark som där kallas Brarupsverkstaden efter en kyrka på Falster.
I Skåne räknas ett tjugotal kyrkor till verkstaden bl.a. målningarna i Benestad, Hästveda, Särslövs, Farstorp och Stoby.
Målningarna upptäcktes på 1850- talet och beskrivs ofta som enkla och folkliga.
Sällan har vi konservatorer dock fallit så handlöst för den fantastiska frodighet och innehållsmässiga berättarglädjen som Everlövsmästaren uppvisar!

I korvalven framställs uteslutande evangelisterna med sina symboler och i långhusvalven Skapelsen och de första människorna Adam och Eva. De flesta svicklar och ribbor är inte framtagna, men det förkommer dekorationer även här.
Konserveringen består av rengöring av kalkmålningarna dels med traditionell metod med Gomma pane, men tester genomförs även med sk hårda geler av märket Nanorestore Gels®. Dessa geler kan användas på extra känsligt måleri, där t.om en skonsam en mekanisk rengöring med Gomma pane utgör en risk för att skada målningsskiktet.
Konservator Ingrid Wedberg får hjälp av murarmästare Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård med rengöringen.


Ingrid Wedberg rengör med traditionell Gomma pane.
Nanorestore Gels® är kemiska geler  som genom sina stabila nätverk kan bära stora mängder vatten och möjliggöra en rengöring endast på kontaktytan mellan gel och målningsyta. Genom deras unika egenskaper kan de användas även på mycket vattenkänsliga ytor, såsom t.ex akvareller. På detta vis behöver inga rester av gelen avlägsnas och endast smutsen lyfts utan att känsliga pigment skadas eller följer med när gelen avlägsnas. Dessa skonsamma geler tillverkas av CSGI vid Universitetet i Florens. Sedan några år tillbaka har vi ett gott samarbete med kemisterna vid denna fakultet, vilka är specialiserade på bevarande av kulturarvet och anlitat av konservatorer runt om i världen.
Gelerna är endast laddade med destillerat vatten och består i sig själva av poly(2-hydroxyetyl metakrylat: p(HEMA))/ poly(vinylpyrrolidon: PVP).
p(HEMA)-hydrogeler har under lång tid studerats inom läkebranschen och PVP används inom kosmetika. Tillsammans bildar dessa kemiskt stabila nätverk.
Tester har gjorts med olika typer av Nanorestore Gels@ har gjorts i en svickel i sydvästra valvet.
Utöver rengöring av de mycket nedsmutsade ytorna kommer konsolidering av sviktande puts att göras, samt mindre spricklagning.
Konservator Matilda Thorund Brönmark genomför tester med
Nanorestore Gel®.