lördag 11 februari 2017

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Under 2017-18 genomförs stiftsprojektet Medeltida kalkputs & kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift.
Fokus är på en genomgripande dokumentation och statusbedömning av kalkmålningar och den så ofta bortglömda kalkputsen av medeltida datum som finns på kyrkvindarna. Dessa skikt är en omistlig del i byggnadens historia och ger idag kunskap om hur byggnaderna uppfördes. Romanska kalkmålningar är intimt sammankopplade med putsen de vilar på. Målningarnas utförande och slutliga utseende är helt beroende av den underliggande putsens bearbetning.
Korvinden i Hofterups kyrka, Lunds stift.
Den medeltida kalkputsen, som inte är bemålad, finns inte dokumenterad eller undersökt i samma
omfattning som kalkmåleriet. Putsen löper dessutom stor risk att lättare förstöras vid olika typer av
arbeten på vindarna.
För att öka kunskapen om materialet och framställningen av det, metodutförande och
byggnadsteknik är det av yttersta vikt att en genomgripande dokumentation och statusbedömning av
dessa kalkputser kommer till stånd. Därför inleds nu detta länge efterfrågade stiftsprojekt.
Gällande kalkmålningarna från medeltiden har man i det närmaste helt fokuserat på det
ikonografiska och rent konsthistoriska. Det finns behov av undersökningar som fokuserar på
tekniska frågeställningar.
Är förbearbetningen av putsen likadan i alla kyrkor där t.ex Finjagruppen har tillskrivits
kompositionerna?
Är exempelvis slutbearbetningen av målningsputsen kopplad till de eventuella skador som
målningarna kan uppvisa, såsom vittringar och förlorat målningsskikt?

Syftet med projektet är en genomgripande dokumentation och statusbedömning.
Att undersöka byggnadernas eventuella behov av åtgärder gällande puts- och målningsskikt.
Att utforma en metod för kommande undersökningar i samtliga medeltida kyrkor.

Det är av stor vikt att göra kulturarvet mera tillgängligt.
Informationsspridning ökar kunskapen. Genom att förmedla dokumentationen digitalt via olika
verktyg till allmänheten kan information om dolda målningar och putsskikt ovan valv visualiseras och göras tillgängligt. Ökad kunskap leder till ett större intresse och därmed respekt och försiktighet.

Henrik Nilsson och Petter Jansson.
Projektansvarig:
Stiftsantikvarie Svenska kyrkan Lunds Stift Heikki Ranta.

Projektdeltagare:
Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer
Ingrid Wedberg, Skånes Målerikonservatorer
Henrik Nilsson, murarmästare HN Byggnadsvård
Petter Jansson, 1a antikvarie Regionmuseet Kristianstad/Lund

I februari månad har vi börjat de inledande undersökningarna på Hofterups kyrkvind, där det finns rester av både bemålad och icke bemålad tidigmedeltida puts. En hemsida för projektet är under uppbyggnad och de första provfotograferingarna för att visualisera målningarna har gjorts. Nere i kyrkans kor finns de romanska målningarna synliga. Här ovan valv har vi bildkompositionens fortsättning och avslutning.

Projektet planeras och genomförs i samråd med övrig kulturmiljövård i stiftet.
Samordning med Lunds stifts projekt ”Isolering av kyrkovindar" och det pågående projektet
"Timmermanskonst i Lunds stift” sker.

Vi uppmuntrar församlingar runt om i stiftet som har medeltida kalkmålningar och putsrester ovan valv att höra av sig till någon av oss projektdeltagare.
Östra och norra korväggen. Målningar attribuerade till Finjagruppen 1125-50.
Detalj i fresco-teknik av bård.

Detalj av secco-måleri i samma bård.
1 kommentar:

  1. Vad spännande att ni tar steget till att också visa upp målningarna ovan valven. Ofta får man kämpa för att ta sig upp genom tjat på kyrkvaktmästarna, eller passa på när de inte är där. Jag har bl.a. varit uppe på vinden i Vinslövs kyrka men också Knislinge hade fina målningar som påminde om dom i Gualöv - hoppas snart hemsidan kommer upp så fler kan ta del av denna konstskatt -:)

    SvaraRadera