onsdag 23 augusti 2017

Konservering i Hofterups kyrkaUnder veckan inleddes konserveringen av de romanska målningarna i kor och absid. Kyrkan är byggd under 1100-talet och de tidiga målningarna har attribuerats Finja gruppen som var aktiva i Skåne under 1125 - 1150. Kalkmålningarna togs fram 1912 under en stor renovering i kyrkan ledd av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Målningarnas motiv återfinns i andra romanska kyrkor, en bildvärld som kan ha spritts och delats via manuskript och kunskap som burits med till Norden av klostrens munkar från kontinenten. Delar av bildsviten finns bevarad ovan valv.
Helgonansikte i absiden.

På norrväggen i koret finns en skildring av Barnamorden i Betlehem.
Här syns hur Herodes till vänster ger order till en soldat.

Konserveringen kommer att pågå under hösten in i november månad. Uppdateringar av arbetets framskridande kommer att göras kontinuerligt.