torsdag 7 december 2017

Stiftsprojekt Medeltida Kalkputs och Kalkmålningar

Den 6/12 höll Skånes Målerikonservatorer tillsammans med HN Byggnadsvård, Petter Jansson Regionmuseet, Knadriks Kulturbygg och stiftsingenjör Andreas Månsson en informationsdag för Länsstyrelsen i Malmö. Fokus låg på kalkmålningar, kalkputs, arkeologisk vindsstädning och klimat i kyrkorna.
Lyngsjö kyrkvind. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
En fullmatad dag med besök uppe på Lyngsjö vind med konkret visning av kalkmålningars status och problemet med vindsstädningar, kompletterades med ikonografisk presentation av Finjaverkstaden, utförandeteknik, kalkputs och bearbetning av denna.
Kor och absid i Östra Sallerups kyrka. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
Eftermiddagen ägnades åt en presentation av inomhusklimat, spår av tidigare besökare i kyrkorna i form av graffiti, samt konserveringsmetoder och material i Östra Sallerups kyrka.
Vi tackar både Lyngsjö församling och Östra Sallerups församling för er hjälp med förberedelserna för denna dag! Utan er medverkan hade denna givande dag aldrig kunnat genomföras.
Tack till Länsstyrelsen i Malmö för initiativet till informationsdagen med intressanta frågor och diskussioner.
Sankt Kristoffer på långhusvindens norrsida i Lyngsjö. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
Läs gärna mer om Stiftsprojektet Medeltida Kalkputs och Kalmålningar ovan valv i Lunds Sift på vår hemsida: Medeltida Kyrkvindar