torsdag 30 augusti 2018

Stiftsprojektet Medeltida kalkputs och kalkmålningar

Vilken rivstart på hösten! Hela vecka 34 hade vi tillsammans med HN Byggnadsvård och Petter Jansson från Regionmuseet i Lund/Kristianstad besök av utredare och konservatorskollegor från Riksantikvarieämbetet i Visby. Under 2018 har vi genom stiftsprojektet Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift förmånen att få vara gästkollegor hos RAÄ. Gästkollegeprojektet drivs av RAÄ och har till syfte att bistå olika forskningsprojekt inom kulturvård med analyser och utrustning för att sprida kunskap inom olika ämnesområden. Spridningen är adresserad både till andra forskare och till en bredare publik.
Under vecka 34 fick vi möjlighet att använda oss av den portabla XRF-utrustningen och en laserapparat vid namn RAMAN.
Vi har med dessa instrument kunnat titta närmare på olika pigment i tre kyrkor i Lunds stift, vilka ingår i stiftsprojektet.
Analyserna har hittills givit oss kompletterande och konfirmerande kunskap om det som vi redan tittat på i laboratoriet i Visby, men de har också givit oss överraskande resultat, som det nu återstår att tolka. Värdefulla paralleller har kunnat dras mellan kyrkorna i Hofterup, Silvåkra och Lyngsjö.
Stort tack till Kathrin Hinrichs Degerblad, Kaj Thuresson och Tom Sandström för en intensiv, positiv och givande vecka.
Och stort tack tillLunds stifts kommunikationsavdelning som gjort ett så fint reportage om stiftsprojektet. Titta gärna på filmen här:

Undersökningar i Hofterups kyrka


onsdag 1 augusti 2018

Semesterstängt 30/7-17/8

Efter en intensiv vår och försommar håller Skånes Målerikonservatorer nu lite semester! Vi är åter måndagen 20 augusti och nås då på mail och telefon.
Under tiden läs gärna Nordiska Konservatorförbundets tidskrift REALIA. Den är fylld av spännande artiklar om olika konserveringsprojekt och nyheter. I senaste numret presenterar vi deltagandet i konferensen Gels in Conservation hösten 2017.
Stort tack till REALIA-redaktionen som placerade vår bild på omslaget!
Tidningen kan ni ladda ned här:
Realia nr 1 2018

Ha en underbar augusti!
Hälsar
Hanna, Ingrid, Johanna och Matilda


måndag 7 maj 2018

Västra Sallerup

I lövsprickningens tid går arbetena i Västra Sallerups kyrka i Eslöv mot sitt slut. Sedan årsskiftet har en omfattande restaurering och konservering av interiören pågått. Kyrkan uppfördes under mitten av 1100-talet och tillskrivs byggmästaren Mårten Stenmästare som även har skapat kyrkans dopfunt. Speciellt för kyrkan är dess vackra kalkmålningar som man kan betrakta från tre olika århundraden i kyrkorummet. Konserveringen avsåg främst rengöring av sot och smuts samt missfärgningar från äldre mögelangrepp.

Fyra olika målningsperioder är representerade i kyrkan, dessa sträcker sig från senare delen av 1100-talet till in i 1400-talet. De äldsta målningarna från ca 1150 finns på korets norrvägg där en scen från de helige Martins legend finns beskriven. 
St Martins ansikte under rengöring med nanorestore gel som skonsamt lyfter smutsen. 
Ovan valv finns på korvägg och triumfbåge målningar som upptäcktes på 1970-talet. De konserverades av Albert Eriksson. På triumfbågen har tidsperioden bedömts vara från ca 1250. På bågens norrsida finns St Kristoffer och i söder ärkeängeln Mikael.

St Mikael har vackert böljande hår och ett harmoniskt uttryck. Målningen har bedömts vara från 1200-talets mitt.
Nästa målningsperiod tog vid efter valvslagningen på 1300-talet då valvens ribbor och krön smyckades med växtornament och i kapporna figurer, främst olika helgon.
St Petrus i norra korvalvet från 1300-talet.
Sista periodens målningar tillhör sengotiken och den så kallade sköna stilen med ett mjukt bildspråk. Målningar från denna tid finns i flera fall synliga över äldre målningar. I korvalvet syns särskilt 1400-tals inslag bland 1300-tals måleriet.
Ett kvinnligt helgon böjer sig fram över Paulus i det norra korvalvet och tåv olika tidsskikt överlappar varandra. 
I långhuset östra valvkappa syns Marie kröning. Den sköna stilen är verkligen manifesterad i klädedräkter och ansikten.
Marie Kröning
Västra Sallerups kyrka har även en emporanläggning i långhusets östvägg. Dessa användes som herrskapsläktare under romansk tid men byggdes senare igen.  Blindöppningarna har bemålats med figurer som daterats till 1400-talet.
Konserveringen av kalkmålningarna är nu färdiga och arbetet med inventarierna pågår. Västra Sallerup invigs i höst och denna vackra kyrka med sin rika bildvärld är verkligen värd ett besök. 

torsdag 15 mars 2018

Silvåkra kyrka

Den fantastiska lilla kyrkan i Silvåkra har vi följt under många år. Denna lilla pärla ligger lite undangömd på Revingehed i Skåne. Kyrkans äldsta byggnad är det rakt avslutade koret och långhuset och denna uppfördes kring 1100-talets mitt.  
Koret är uppfört utan absid, vilket kan bero på att influenser har kommit från byggandet av Herrevadskloster som grundades 1144 av biskop Eskil i det närliggande Lund. Eskil var starkt influerad av europeiska strömningar genom sin utbildning i tyska Hildesheim och i Clairvaux i Frankrike. Han var dessutom vän med cisterciencerordens grundare Bernard av Clairvaux. Kyrkans avsaknad av absid kan bero på cisterciencerordens stramare byggnadsideal.
De romanska målningarna, som finns kvar på triumfbågen (både nere i kyrkan och ovan valv), attribueras Finjagruppen vilka var verksamma mellan 1150 och 1175. Troligen uppfördes tornet strax efter den övriga kyrkan. 
Biskopshelgon på norra sidan i triumfbågen.

Detalj av helgonets ansikte.

Målningen ovan valv. Detalj av ängel på södersidan.

Detalj av Kristus högra hand. Troligen rör det sig om en Yttersta Domenscen på triumfbågens västra sida där Kristus med utsträckta armar blickar ned mot församlingen.


Mikroskopbild av blått färgskikt lagt i seccoteknik. Under skymtar en gul ockra


Under mitten av 1400-talet slogs valv i de två traveerna i väst och öst som ersatte kyrkans trätak. Då bemålades valvkapporna med en rent dekorativ bemålning som delvis är synlig i valven i dag. På 1500-talet målades kyrkan om av Gislövsgruppen i det bildschema som helt är framtaget idag.
Nu har Skånes Målerikonservatorer inlett konserveringen av dessa fina valvmålningar. Tidigare har vi gjort akuta putssäkringar lokalt i valven, där bommen varit så omfattande att det funnits risk för nedfallande material.
Nu har ytrengöring inletts med gomma pane av den vita bakgrunden och mikrogelerna PG6 från CSGI i Florens, som vi arbetat med i andra kyrkor där måleriskiktet har varit mycket känsligt. 
Kristus Pantokrator sittande på sin regnbåge. Till vänster ses Maria med en liten profan mansfigur framför sig. Troligen är detta en donatorsbild, dvs mannen som har bekostat målningarna i kyrkan. Till höger ses den knäfallande Petrus.
Kvinnoansikte under rengöring. Nederdelen har en gel applicerad.
Gelerna har en förmåga att hålla det destillerade vattnet, som de ligger i, i sitt täta intermolekulära nätverk och därmed blöts inte ytan ned. Rengöringen sker endast på kontaktytan mellan gel och färgskiktet. Gelen lyfts bort och ingen mekanisk påverkan sker på målningen. Därmed kan även mycket bindemedelsfattiga partier (som retuscher) rengöras utan att det sker ett slitage. Gelerna återanvänds efter rengöring i destillerat vatten upp till 5 gånger. Tack vare gelernas flexibilitet kan de följa ojämnheterna i ytan och rengöra även ner i "dalarna".
Kvinnoansiktet efter rengöring med Pg6.
Parallellt med rengöringen sker konsolidering av ytskikt med nanokalk, Nanorestore®. Detta för att återskapa de förlorade bindningarna av kalciumkarbonat. Kontroll av fuktigheten i putsskiktet är viktig för att få en fullgod konsolidering som byggs upp inifrån och ut. Sker konsolideringen för snabbt kan man få blinderingar på ytan, likt den gamla metoden med kalkvattning. 
Bommen i putsskikten är på sina ställen omfattande och här sker en punktfästning med kalkbaserad konsolidant. 
Under våren kommer vi att lägga ut löpande information om vårt arbete i Silvåkra. Så följ oss här, på Instagram och på Facebook!

.

onsdag 14 mars 2018

Konserveringens dag 15 mars

Den 15 mars är det konserveringens dag. Dagen är initierad av Nordiska Konservatorförbundet NKF, för att uppmärksamma konservering och det arbete som krävs för att bevara vårt gemensamma kulturarv.
2018 anordnas evenemanget för första gången i samband med EU-initiativet European Year of Cultural Heritage. Varje år 15 mars kommer att bli en konserveringens dag!
Vi vill sätta strålkastarljuset på det viktiga arbete som konservatorer gör och skapa ett större genomslag och medvetenhet bland uppdragsgivare och politiker.
Så gå in på sociala media och följ konservatorers arbete idag!
www.konservering.org
www.facebook.com/konserveringensdag
Instagram: konserveringensdag