torsdag 15 mars 2018

Silvåkra kyrka

Den fantastiska lilla kyrkan i Silvåkra har vi följt under många år. Denna lilla pärla ligger lite undangömd på Revingehed i Skåne. Kyrkans äldsta byggnad är det rakt avslutade koret och långhuset och denna uppfördes kring 1100-talets mitt.  
Koret är uppfört utan absid, vilket kan bero på att influenser har kommit från byggandet av Herrevadskloster som grundades 1144 av biskop Eskil i det närliggande Lund. Eskil var starkt influerad av europeiska strömningar genom sin utbildning i tyska Hildesheim och i Clairvaux i Frankrike. Han var dessutom vän med cisterciencerordens grundare Bernard av Clairvaux. Kyrkans avsaknad av absid kan bero på cisterciencerordens stramare byggnadsideal.
De romanska målningarna, som finns kvar på triumfbågen (både nere i kyrkan och ovan valv), attribueras Finjagruppen vilka var verksamma mellan 1150 och 1175. Troligen uppfördes tornet strax efter den övriga kyrkan. 
Biskopshelgon på norra sidan i triumfbågen.

Detalj av helgonets ansikte.

Målningen ovan valv. Detalj av ängel på södersidan.

Detalj av Kristus högra hand. Troligen rör det sig om en Yttersta Domenscen på triumfbågens västra sida där Kristus med utsträckta armar blickar ned mot församlingen.


Mikroskopbild av blått färgskikt lagt i seccoteknik. Under skymtar en gul ockra


Under mitten av 1400-talet slogs valv i de två traveerna i väst och öst som ersatte kyrkans trätak. Då bemålades valvkapporna med en rent dekorativ bemålning som delvis är synlig i valven i dag. På 1500-talet målades kyrkan om av Gislövsgruppen i det bildschema som helt är framtaget idag.
Nu har Skånes Målerikonservatorer inlett konserveringen av dessa fina valvmålningar. Tidigare har vi gjort akuta putssäkringar lokalt i valven, där bommen varit så omfattande att det funnits risk för nedfallande material.
Nu har ytrengöring inletts med gomma pane av den vita bakgrunden och mikrogelerna PG6 från CSGI i Florens, som vi arbetat med i andra kyrkor där måleriskiktet har varit mycket känsligt. 
Kristus Pantokrator sittande på sin regnbåge. Till vänster ses Maria med en liten profan mansfigur framför sig. Troligen är detta en donatorsbild, dvs mannen som har bekostat målningarna i kyrkan. Till höger ses den knäfallande Petrus.
Kvinnoansikte under rengöring. Nederdelen har en gel applicerad.
Gelerna har en förmåga att hålla det destillerade vattnet, som de ligger i, i sitt täta intermolekulära nätverk och därmed blöts inte ytan ned. Rengöringen sker endast på kontaktytan mellan gel och färgskiktet. Gelen lyfts bort och ingen mekanisk påverkan sker på målningen. Därmed kan även mycket bindemedelsfattiga partier (som retuscher) rengöras utan att det sker ett slitage. Gelerna återanvänds efter rengöring i destillerat vatten upp till 5 gånger. Tack vare gelernas flexibilitet kan de följa ojämnheterna i ytan och rengöra även ner i "dalarna".
Kvinnoansiktet efter rengöring med Pg6.
Parallellt med rengöringen sker konsolidering av ytskikt med nanokalk, Nanorestore®. Detta för att återskapa de förlorade bindningarna av kalciumkarbonat. Kontroll av fuktigheten i putsskiktet är viktig för att få en fullgod konsolidering som byggs upp inifrån och ut. Sker konsolideringen för snabbt kan man få blinderingar på ytan, likt den gamla metoden med kalkvattning. 
Bommen i putsskikten är på sina ställen omfattande och här sker en punktfästning med kalkbaserad konsolidant. 
Under våren kommer vi att lägga ut löpande information om vårt arbete i Silvåkra. Så följ oss här, på Instagram och på Facebook!

.

onsdag 14 mars 2018

Konserveringens dag 15 mars

Den 15 mars är det konserveringens dag. Dagen är initierad av Nordiska Konservatorförbundet NKF, för att uppmärksamma konservering och det arbete som krävs för att bevara vårt gemensamma kulturarv.
2018 anordnas evenemanget för första gången i samband med EU-initiativet European Year of Cultural Heritage. Varje år 15 mars kommer att bli en konserveringens dag!
Vi vill sätta strålkastarljuset på det viktiga arbete som konservatorer gör och skapa ett större genomslag och medvetenhet bland uppdragsgivare och politiker.
Så gå in på sociala media och följ konservatorers arbete idag!
www.konservering.org
www.facebook.com/konserveringensdag
Instagram: konserveringensdag