fredag 20 december 2019

God jul och gott nytt 2020

Året 2019 har rusat förbi och här kommer ett axplock av det som vi har arbetat med under året!
Det inleddes med rengöring och översyn av den imponerande absidmosaiken i Lunds Domkyrka och avslutades bl.a med Änglahusets fasadrestaurering i Ystad i samarbete med murare, timmermän och träsnidare!
Vårens stora projekt var den utmanande skadeproblematiken i Hofterups kyrkas långhusvalv, som avslutades med den tredje etappen i konserveringsprogrammet.
En del av sommaren tillbringades i Småland med fasadrestaureringen av Sjösås gamla medeltida kyrka och hösten bjöd på flera varierande projekt i bl.a Varvstaden i Malmö, Bäckaskogs slott, Mariakyrkan i Helsingborg och Tåstarps kyrka och mycket mer.

Vi önskar er alla fridfulla helger och ett gott nytt 2020!Änglahuset i Ystad och besiktning av status på Christinehof slott i samarbete med Tyréns AB och Stucco Maestro AB.
Lunds Domkyrkas absidmosaik, Christinehof slott, Hofterups kyrka.

Rengöringen av guldmosaiken i Lunds Domkyrka och
arbetet med avsaltningen i Hofterup kyrkas långhusvalv.
Gärdslövs kyrkas korvalv undersöktes i samband med ommurningen av delar av valvribborna. I samarbete med HN Byggnadsvård.
Mosaiken från 2016 års arbete är återmonterad på sin nya plats i Lund! Framsidessäkringen lossades och kompletterande bitar fogades in längs kanterna.

Gärdslövs kyrkas korribbor muras delvis om av HN Byggnadsvård och sommaren spenderades i Småland där Sjösås gamla kyrka restaurerades och den fina bården rekonstruerades.

Arbetet med uppdatering av Vård- och Underhållplaner i Landskrona församling i Samarbete med Inredningsarkitekt Anna Sandberg.

Sankt Ibb kyrka på Ven.
Sjösås gamla kyrka.


Rekonstruktion av mönstret från 1943 på Sjösås kyrka, vilket projicerades upp under sommarkvällarna och målades upp!Konservering av guldornament på den nya orgelfasaden i Limhamns kyrka.
I samarbete med HN Byggnadsvård och med assistans av Karin Calissendorff på Tyréns AB genomfördes konservering av den saltnedbrutna kalkmålningen och östväggen i Mariakyrkan i Helsingborg.Änglahuset i Ystad i samarbete med HN Byggnadsvård, Träbildhuggare Carsten Nilsson och Sjöblom Bygghantverk på uppdrag av Ystadbostäder.Varvstaden i Malmö, väggmålning med namnen på de båtar som byggts vid Kockumsvarvet fram till 1953! Vilken Malmöhistoria!

Konservering och översyn av epitafium i Mariakyrkan i Helsingborg.

Konservering av dekorationsmåleri i den vackra Alriksgården på Kulturens Östarp pågår fram till våren 2020.

fredag 1 mars 2019

Mosaiken rengörs i Lunds Domkyrka

Mosaiken under rengöringen.
Under starten på 2019 har Skånes Målerikonservatorer rengjort Joakim Skovgaards imponerande glasmosaik i Lunds Domkyrka. Mosaiken har en yta på ca 113m2 och består av ca 1,5x1,5 cm stora glasmosaikbitar tillverkade i Venedig.
Joakim Skovgaard arbetade med mosaiken mellan 1924-27 och i sitt arbetslag hade han med sig bl.a den välkände konstnären Hugo Gelin och två italienska unga mosaiksättare.
Motivet i den väldiga absiden är Den segrande Kristus som på yttersta dagen väcker upp de döda ur sina gravar. Till sin hjälp har han fyra ärkeänglar som ömsint hjälper de smått förvånade själarna upp ut sina gravar.

Mosaiken är imponerande på många sätt. Dels storleken, som slår en när man kommer nära. Kristus mäter ca 5 meter. Dels det fantastiska arbetet med de olika kontrasterande färgerna för att skapa de mjuka skiftningar och skuggbildningar som betraktaren ser 17 meter ned.
Likt i måleriet från tiden har Joakim Skovgaard arbetat med olika färger för att skapa skuggor, inga svarta bitar finns för att skapa djup utan endast konturer.
Dessutom har konstnären medvetet komponerat matta och blanka bitar för att skapa kontraster i ljusbrytningen, liksom snedställda bitar framförallt i de omfattande guldpartierna. Detta är säkert  en medveten teknik för att skicka ljuset åt olika håll.
Mosaiken torrengörs först med sk Akapadsvampar. Samtidigt besiktigas alla bitar och dokumentation av sprickor och eventuellt bortfallna bitar görs.
Efter detta behöver ytan rengöras även med fukt för att lösa den sista feta smutsen.
Under arbetet besökte både Svt, Skånska Dagbladet, Sydsvenskan och Lunds stifts egen nyhetskanal oss och fick åka med upp i liftkorgen!
Titta gärna här:
Domkyrkan i Lund - korets restaurering

Svt Lunds Domkyrka
Med Akapad-svamp suddas det första lagret med smuts bort från glasbitarna.
Rengöring med fukt av guldmosaiken.
Ingrid Wedberg i arbete med rengöringen 17 meter upp i liftkorgen.


Utsikt från liftkorgen.

Under konservatorerna har stenhuggarna tålmodigt arbetat med demontering av postamentet till altarskåpet.