Aktuellt

Arbeten 2019
Etapp 2 av stiftsprojekt avseende dokumentation av tidigmedeltida kalkputs och målningar ovan valv i Lunds Stifts medeltida kyrkor.
Samverkan med andra pågående Stiftsprojekt såsom Timmermanskonst och Isolering av kyrkvindar pågår.

Avslutande konserveringsarbete i Hofterups kyrkas långhusvalv.

Konservering och rekonstruktion av exteriört måleri på Sjösås gamla kyrka, Växjö stift.

Konservering av takmålningar i Bäckaskog slott.

Konservering av kalkmålningar, predikstol och epitafier i Mariakyrkan i Helsingborg.

Restaurering av måleri på Änglahuset i Ystad i samarbete med HN Byggnadsvård, Sjöblom Bygghantverk och Bildhuggare Carsten Nilsson.

Föreläsningar på Mariestads Byggnadsvårdskonvent.

Föreläsning vid NIKUs seminarie i Nes kyrka i Norge om norskt kalkmåleri.

Åtgärdsprogram för konservering av kalkmåleri i Tåstarps kyrka.

Uppdateringar av Vård- och Underhållsplaner i St Ibb, Ottarp och Härslövs kyrkor i samarbete med Inredningsarkitekt Anna Sandberg.

Vård- och Underhållsplan för Christinehof slott i samarbete med Tyréns AB, HN Byggnadsvård och Stucco Maestro AB.

Konservering av dekormåleri i Alriksgården på Kulturens Östarp.

Arbeten 2018
Stiftsprojekt avseende dokumentation av tidigmedeltida kalkputs och målningar ovan valv i Lunds Stifts medeltida kyrkor.
Samverkan med andra pågående Stiftsprojekt såsom Timmermanskonst och Isolering av kyrkvindar pågår. Slutseminarium i Finja kyrka 16 november 2018.

Konservering av kalkmålningar i Hofterups kyrka.

Konservering av väggmålningar av bl.a Nils Wedel i ABF-huset i Malmö.

Åtgärdsprogram för kalkmålningar i Dalby kyrka.

Avsaltningstest i Finja kyrka samt åtgärdsprogram för konserveringsåtgärder. I samarbete med Nationalmuseet i Danmark och CSGI vid universitetet i Florens.

Gästkollegeprojektet vi RAÄ, där undersökningar av pigment i Hofterup, Silvåkra, Lyngsjö och Finja kyrka genomförs.

Målning av sandstenskopian av Mariaskulpturen från 1527 på Kockska Huset i Malmö.

Besiktning av kalkmålningarna i Krämarekapellet i St Petri kyrka i Malmö.

Konservering av kalkmålningar i Silvåkra kyrka.

Åtgärdsprogram för kalkmålningar av Albertus Pictor i Solna kyrka, Stockholm.


Arbeten 2017 
Stiftsprojekt avseende dokumentation av tidigmedeltida kalkputs och målningar ovan valv i Lunds Stifts medeltida kyrkor.
Samverkan med andra pågående Stiftsprojekt såsom Timmermanskonst och Isolering av kyrkvindar pågår.

Konservering av medeltida kalkmålningar i Everlövs kyrka. Klart april 2017.

Hofterups kyrka, undersökningar av medeltida kalkmålningar i långhusvalv. I sommar startar konserveringen av romanskt måleri i kor och absid.Arbeten 2016

Konserverings- och restaureringsarbeten i Sankt Pauli kyrka, Malmö (2015-16)

Konserveringsarbeten i Läckö Slottskyrka (2015-2016)

Konserveringsarbeten i Lilla Harrie kyrka- klart hösten 2016

Konserveringsarbeten i Mariakyrkan i Helsingborg- klart oktober 2016

Samarbete med Nationalmuseum i Köpenhamn angående kalkmålningar i Finja kyrka

Konserveringsåtgärder i Konsul Perssons villa i Helsingborg (2016-17)

Vidare konserveringstekniska undersökningar  i Hofterup kyrka (2016-17)

Tidigare projekt
Arbeten 2010

Hippodromens Restaurang får sitt stuckaturtak renoverat arbetet pågår t.om oktober månad 2010. Färdigställt 11november 2010.

Hässlunda Kyrkas målningar och inventarier konserveras efter en totalrenovering av kyrkan.

Torrlösa Kyrkas inventarier konserveras och ett omfattande arbete görs framförallt med predikstolen från 1600-talets början av Jacob Kremberg.

Framsidessäkring av mosaiker av Sven Jonsson i Halmstad Sporthall inför flytten till den nya Arenan.

Översyn av inventarierna inför den invändiga renoveringen i Sankt Petri Kyrka i Malmö.

Kontroll och flytt av inventarierna i Trolle Ljungby Kyrka inför kalkning av väggar och valv.

Konservering av vägg-och takmålningar på Teater 23 i Malmö.

Åtgärdsprogram för vägg-och takmålningar på Skarhults Slott.

Arbeten 2011

Restaurering av takmålning på Katrinetorps Herrgård i Malmö.

Färgundersökningar på Moriskan, Folkets Park i Malmö.

Färgundersökningar på Bäckaskogs Slott, Statens Fastighetsverk.

Teater 23

Böda, Persnäs och Högby kyrkor på Öland

Östra Vemmerlövs Kyrka

Skador efter jordbävningen i Källstorps Kyrka
Källstorps Kyrka

Bruksskolan i Höganäs

Orgelfasaden till Torekov kyrkas orgel

Ystad Teater

Åtgärdsprogram kalkmålningar i Skurups Kyrka

Åtgärdsprogram kalkmålningar i Östra Vemmerlövs kyrka

Målningar av Kaffa i trapphall i Kristianstad

Väggmålningar i Skånska Brands palats på N.Vallgatan i Malmö

Arbeten 2012

Barkåkra kyrka, Ängelholm

Stiby kyrka

Axatorp, väggmålningar

Skomakaregatan 4 i Malmö, arbete med måleri och förgyllning exteriört

Hippodromen i Malmö

Västra Hoby kyrka

Åtgärdsprogram Hällestad kyrka

Åtgärdsprogram Trolle-Ljungby kyrka

Åtgärdsprogram Norra Skrävlinge kyrka

Landskrona Rådhus, konservering av oljefärg på spackelgrund

Västra Torups kyrka, konservering av inventarier av Johan Ullberg

Vitaby kyrka, votivskepp

Arbeten 2013

Hemmesdynge kyrka, konservering av limfärgsmåleri

Konservering av väggmålning av Carl Filip Månsson, Malmö centralstation

Konservering av tak- oh väggmålningar i Kungliga Vänthallen, Malmö centralstation

Åtgärdsprogram för inre renovering i Sankt Pauli kyrka i Malmö

Konservering av kalkmålningar i Östra Vemmerlövs kyrka

Åtgärdsprogram för inre konservering och restaurering i Bollerups slott, Ystad

Åtgärdsprogram för invändiga målningar i Skegrie kyrka, Trelleborg

Konservering av limfärgsmålningar i Lyngby kyrka, Genarp

Åtgärdsprogram för kalkmålningar i Östra Sallerups kyrka

Arbeten 2014

Undersökningar av kalkputs i Farhults kyrka, Höganäs

Vidare arbeten på Malmö centralstation, Kungliga vänthallen

Konserveringstekniska undersökningar i Silvåkra kyrka, Veberöd.

Undersökningar i Hammarlövs kyrka, Trelleborg.

Framtagning och rekonstruktion av väggmålningar i Snogeholms slott, Sjöbo.

Undersökningar och skadekartering av puts och kalkmålningar på Läckö slott, samt upprättande av programhandlingar. Detta i samarbete med Conservator AB.

Stöldsäkringar av medeltida inventarier i diverse kyrkor på Norra Öland.

Arbeten 2015

Konserveringsarbeten av medeltida kalkmåleri i Torna Hällestad kyrka.

Konserverings- och restaureringsarbeten i Sankt Pauli kyrka, Malmö (2015-16).

Konservering av takmålning i Kvt. Stadt Hamburg i Malmö.

Konserveringstekniska undersökningar samt programhandlingar för romanskt måleri i Hofterups kyrka.

Undersökningar av medeltida putsskikt ovan valv i Norra Mellby kyrka.