Åtgärdsprogram

Skånes Målerikonservatorer utför även åtgärdsprogram.
Ett åtgärdsprogram redogör för vilka material och metoder som konserveringen ska utföras med. Förutsättningen för detta är att det upprättas ett konserveringsprogram som innehåller både en skadeinventering och ett åtgärdsprogram.
En skadeinventering kartlägger och analyserar materialens egenskaper. Den redovisar skadornas art och omfattning, liksom orsak.
Fotodokumentation, kartering av skador och möjligheter till analyser av material görs. Exempel på upprättade åtgärdsprogram är Skarhults slott, Ystad Teater, Hemmesdynge Kyrka, Östra Vemmerlöv kyrka, Torna Hällestad kyrka, Lyngby kyrka, Silvåkra kyrka och Everlövs kyrka.

Mosaik av Sven Jonsson i Halmstad Sporthall
Hemmesdynge Kyrka
Silvåkra kyrka, Finjamästaren