Kompetens

Vi kan hjälpa er med konservering av arkitekturbundet måleri. Vi har arbetar med limfärgsmåleri, oljemåleri och kalkmålningar från varierande tidsperioder. Vi arbetar också med polykrom träskulptur och har erfarenhet av stafflimåleri.
Vi är behjälpliga med kontakt med Länsstyrelsen för exempelvis bidrag för konservering och antikvariska kontroller. 
Vi kan bidra med information om Kyrkoantikvarisk ersättning för församlingar. 


Vi genomför skadeinventeringar, upprättar åtgärdsprogram, uppdaterar Vård- och Underhållsplaner, genomför klimatkontroller och utför färgundersökningar. Samtliga arbeten som görs dokumenteras noggrant och enligt riktlinjer från RAÄ. Konserveringsrapporter upprättas efter avslutat arbete.
Färgtrappor på Moriskan, Folkets Park i Malmö.
Silvåkra kyrka, romanskt kalkmåleri av Finjamästaren
Konserveringstekniska undersökningar och program.
Vi samarbeta tätt med HN Byggnadsvård, vilket ger oss möjlighet att hjälpa till med större murningsarbeten och restaureringsprojekt. För vidare information om byggnadsvård hänvisar vi till hemsidan hnbyggnadsvard.se

För arbeten med omfattande stafflikonservering kan vi förmedla kontakter, detta gäller även papperskonservering och möbelkonservering.
Genom vårt medlemskap i nätverket Vårda och Bevara i Skåne kan vi också hjälpa er med att komma i kontakt med kunniga kollegor inom finsnickeri, inredningsarkitektur, ramtillverkning m.m.